Sonisk hage

Komposisjonsstudentenes endagsfestival

Omtale

Årets Sonisk hage presenterer livsløpet, delt opp i faser. Disse fasene blir tolket gjennom nyskrevet musikk av bachelorstudentene på komposisjonslinja. Deres store variasjon gjenspeiler svingningene innad i livets lineære forløp. Fasene utspiller seg på flere scener i Kulturhuset, med tilhørende vekslinger og overganger.