Rolf Borch plateomslag
Rolf Borch hentet fra plateomslag

Stipendiatavslutning: Rolf Borch

Borchs prosjekt går ut på å presentere kontrabassklarinetten som et tilgjengelig og håndterbart instrument med mangesidige solistiske egenskaper. Dette er Rolf Borchs stipendiatavslutningskonsert. 

Program

Borch vil framføre soloverker av Knut Vaage, Jon Øivind Ness, Helmut Oehring og Gérard Grisey.

Han vil også presentere og lansere prosjektets deler:

  • NMH-publikasjonen “Contrabass Clarinet. Orchestral excerpts and a brief history”
  • CD-en “Rolf Borch plays Houvenaghel´s Organ”
  • Nettsider med deler av prosjektet

Omtale

Om prosjektet

Borchs prosjekt har tittelen «Contrabass Clarinet and Houvenaghel´s Organ, integrating a new member into my clarinet family». Prosjektet går ut på å presentere kontrabassklarinetten som et tilgjengelig og håndterbart instrument med mangesidige solistiske egenskaper, og han ønsker også å legge til rette for økt bruk av instrumentet.

Borch er kjent som klarinettsolist i inn- og utland. I tillegg til et bredt klassisk repertoar, har han et sterkt engasjement for ny musikk. Borch har mottatt «De Unges Lindemanspris» og er fast medlem i ensemblene Cikada og asamisimasa. 

Les mer om Borchs stipendiatprosjekt her.

Les mer om det kunstneriske stipendiatprogrammet