Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

STUDENT Talks #8: Trenger vi musikk?

-
Illustrasjon av mennesker som snakker.

Hvordan legitimere musikkens plass i samfunnet? Velkommen til årets første STUDENT Talks.

Utdanner studentene seg til en bransje som smuldrer opp? Kultursektoren opplever stadig offentlige kutt og bransjen må kjempe for å forsvare dens posisjon og levedyktighet.

Men hvilken stemme har du som musiker og enkeltindivid? Er det slik at mange blir passive fordi de føler at sin individuelle stemme ikke betyr noe, eller de ikke kan utgjøre noen forskjell? Hvordan tar man egentlig del i den offentlige debatten om kulturen og musikkens rett og rettigheter?

På årets første STUDENT Talks inviterer vi til paneldebatt om hvordan vi kan legitimere musikkens plass i samfunnet. Hva er de gode argumentene og hvilket ansvar har studentene og NMH som institusjon til å bidra i arbeidet om å gi musikken livets rett. Særlig er problemstillingen hyperaktuell som følge av pandemien som har ført musikkbransjen inn i krisetider.

Panelet består av

  • Lars Petter Hagen, rådsleder i Kulturrådet.
  • Ingfrid Breie Nyhus, pianist og forsker ved NMH.
  • Sverker Rundqvist, student ved NMH.
  • Martin Torvik Langerød, student ved NMH.

Moderator: Sigrid Røyseng, professor i kultursosiologi ved NMH.

Publisert: 9. feb. 2021 — Oppdatert: 17. aug. 2021