Studiedag om Artistic Research med Henk Borgdorff

Internasjonale gjester

Arne Nordheim-senteret avholder sin første studiedag, hvor professor Henk Borgdorff deler sine tanker om utviklingen av Research Catalogue og om utviklingen innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid.

  • Tirsdag 27. september 2016
  • 10.00
  • Auditoriet, NMH

Medvirkende

Henk Borgdorff, professor (Leiden universitet, Akademi for skapende og utøvende kunst ved Humanistisk Fakultet; Det kongelige konservatoriet i Haag)
Darla Crispin, direktør i Arne Nordheim-senteret

Program

10.00 – 10.10: Velkommen og introduksjon ved Darla Crispin
10.10 – 11.40: Henk Borgdorffs første presentasjon:

The Research Catalogue

Research Catalogue (RC) er en åpen (Open Access), nettbasert multimedial publiseringsplattform for forskning og et forskningsadministrativt system.

RC gjør det mulig å dele prosjekter under utvikling (work-in-progress) og å publisere forskning på en måte som respekterer kunstnernes presentasjonsform. Samtidig støtter den kunstnerisk tenkning ved hjelp av bærekraftig internetteknologi.

Research Catalogue brukes i dag av over 7500 kunstnere fra hele verden og ved flere høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner som oppbevaringssted for dokumentasjon, publisering og formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid. Den utgjør også ryggraden i ulike tidsskrifter (som Journal of Artistic Research) ved å publisere kunstnerisk utviklingsarbeid av kunstnere.

I presentasjonen vil Borgdorff snakke om begrunnelsen for plattformen, vise eksempler på bruk og hvordan kunstnere, forskningsgrupper, kunstutdanninger og universiteter kan jobbe med plattformen og dra nytte av dens funksjonaliteter.

11.40 – 12.00: Spørsmål
12.00 – 12.20: Pause (kaffe)
12.20 – 13.00: Henk Borgdorffs andre presentasjon:

Resonnering gjennom kunst: artikulering av kroppsliggjort kunnskap

Borgdorffs tekst om presentasjonen:

I presentasjonen vil jeg starte med å spørre om forskning av kunstnere, såkalt kunstnerisk utviklingsarbeid, tilsvarer akademisk forskning. Kunstnere gjør i sin forskning ofte bruk av innsikt, metoder og teknikker som stammer fra samfunnsvitenskap, humaniora eller teknologisk forskning, men det er ikke klart hva kunstnerisk utviklingsarbeid selv har å tilby akademia.

Jeg vil løfte fram en positiv forståelse av forskning i og gjennom kunst, berøre dens epistemologi og metode og ta for meg resultatenes form og relevans. Jeg vil peke på fire relaterte problemstillinger som er relevante for forskning i og gjennom kunst: en avansert forståelse av diskursivitet, av resonnement; den metodologiske relevansen av materielle praksiser og ting; innovative måter å publisere kunst i akademia på; og avanserte former for fagfellevurdering.

Dette vil bli illustrert ved publiseringene i Journal of Artistic Research, såkalte 'expositions', og dens tilhørende Research Catalogue. Nøkkelen til å fremme «kunstnerisk utviklingsarbeid» ligger i at vi ikke bare bekjentgjør og eksponerer vårt epistemologiske og metodologiske særpreg, men at vi i tillegg går sammen med andre i et forsøk på å tenke om igjen om akademia.

13.00 – 13.20: Spørsmål
13.20: Sandwich-lunsj og avslutning

Henk Borgdorffs biografi 

Borgdorff er filosof og musikkteoretiker. Han studerte musikkteori i Haag og filosofi og sosiologi i Leiden. Borgdorff er professor i kunstforskning ved Akademi for skapende og utøvende kunst, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Leiden og professor ( 'lektor') ved det kongelige konservatoriet i Haag.

Han var professor i kunstteori og forskning på Amsterdam School of the Arts (fram til 2010), gjesteprofessor i estetikk ved Kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Gøteborg (frem til 2013) og redaktør for Journal for Artistic Research (fram til 2015).

Borgdorff har publisert bredt om den teoretiske og politiske begrunnelsen for forskning i kunsten, og et utvalg av dette ble publisert i mai 2012 som The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia (Leiden University Press). Borgdorff er president i Society for Artistic Research. Se hans profilside på Research Catalogue.