Bilde_supperåd 7.12..jpg

Supperåd - framføring og/eller performativitet

Hva kan performativitetsbegrepet fortelle oss om musikk? Hvordan teoretiseres framføring (eller performance) og performativitet i ulike musikkvitenskapelige retninger?

  • Fredag 7. desember 2018
  • 14.30
  • Prismerommet, 3. etg.
  • Gratis

Omtale

Stipendiater fra UiO og NMH innen populærmusikk, kunstmusikk, musikkfilosofi og kunstnerisk utviklingsarbeid møtes og tenker høyt, mens dere spiser suppe.

Velkommen!

I panelet:

Hilde Halvorsrød (oppføringspraksis, NMH)
Tore Størvold (IMV, UiO)
Erik Dæhlin (KUST, NMH)
Emil Bernhardt (oppføringspraksis, NMH)

Moderator:

Nina Nielsen (oppføringspraksis, NMH)