Supperåd: Musikk - frivillig eller obligatorisk?

Den obligatoriske musikkopplevelsen. Bør musikk alltid være en frivillig aktivitet? Gjør musikkfaget i skolen mer skade enn nytte? Kan du tvinge noen til å delta i musikkterapi, og hvordan er det egentlig å lære hundre femteklassinger å danse folkedans? Gratis suppe.

  • Torsdag 8. oktober 2015
  • 12.00
  • Fellesrommet (139)

Medvirkende

Tre stipendiater vil innlede med problemstillinger fra eget fagfelt:

  • Bendik Fredriksen (musikkpedagogikk)
  • Adrian Wangberg Drøsdal (musikkterapi)
  • Laura Ellestad (oppføringspraksis)

Diskusjon og innspill fra publikum