Symposium - The reflective musician

Prosjektet kaster et tilbakeblikk på eget arbeid, etterfulgt av en rundebordskonferanse hvor flere beslektede prosjekter inviteres inn. Symposiet holdes på engelsk.

  • Tirsdag 14. april 2015
  • 14.00
  • Levinsalen

Medvirkende

Prosjektgruppen for Den tenkende musiker:

  • Håkon Austbø, leder
  • Nils Henrik Asheim
  • Darla Crispin
  • Olaf Eggestad
  • Njål Sparbo
  • Lasse Thoresen
  • Ellen Ugelvik

Omtale

Symposiet er en del av Den tenkende musiker - en festival.