The Flying start 040 web.JPG

The Flying Start

Et absurd sammensatt orkester med en uvanlig instrumentasjon. Avslutningskonserten for innføringsuka for alle 1.års-studentene på Norges musikkhøgskole 2014. 

  • Fredag 22. august 2014
  • 19.00
  • Levinsalen

Medvirkende

Studenter ved Musikkhøgskolen, 1. år kandidatstudier

Håkon Thelin og Rolf-Erik Nystrøm

Program

Etter å ha blitt utsatt for foredrag og workshops med Rolf-Erik Nystrøm og Håkon Thelin i en uke, skal alle 80 studentene framføre verker de har jobbet med denne uken. 


Utgangspunktet er verket Into The Void av Eivind Buene, som i en forkortet versjon for ensemblet vil hete Out of the Void. Med innledning inspirert av Xenakis estetikk. (Om verket Into The Void nedenfor). 

 

I tillegg vil det i løpet av uka oppstå nye verk inspirert av lærerne, som også vil være Frode Haltli og Kouame Sereba, og av studentene selv. 

 

Velkommen til framtiden 


Eivind Buene skriver:

- Tittelen antyder det rommet som oppstår der noter og tekst slutter, og hvor samspillet mellom musikere fortsetter. For det er jo sånn at en improviserende musiker kan gripe intensiteten i øyeblikket på en annen måte enn komponisten, som sitter ved skrivebordet utenfor tiden. 

- Into the Void  består av en tekst som beskriver forløpet og samspillet mellom solister og ensemble. Det er denne teksten, inndelt i kapitler, som er verkets 'partitur'.  Til å begynne med finnes det nesten ingen tradisjonell notasjon, men mot slutten av verket får de noterte partiene mer vekt – uten at det nødvendigvis er mulig å høre hva som er notert og hva som er improvisert.