The flying start

De nye studentenes første samspillprosjekt på Musikkhøgskolen ender i denne konserten etter 5 dager.

  • Fredag 24. august 2018
  • 19.00
  • Lindemansalen
  • Gratis

Omtale

De nye bachelorstudentene blir fra dag én kastet ut i et samspillsprosjekt, som utfordrer dem både musikalsk og mentalt. Denne konserten er resultatet av samspillsprosjektet de har jobbet med i deres første uke på Musikkhøgskolen.

The flying start ledes av Tanja Orning, Eivind Lønning og Bára Sigfúsdóttir.

Fra tidligere oppstartsuker

01-forside.jpg
Første skoledag på Musikkhøgskolen

Et nytt kull er klare for å møte sin nye hverdag på Musikkhøgskolen. Her er bilder fra deres første dag!

The Flying start 2015 135.JPG
Rapport fra sjokoladefabrikken

– Musikkhøgskolen er en blanding av et kloster og en sjokoladefabrikk. Her er det mulig å gå i dybden, sette seg mål, jobbe hardt, og samtidig er det masse kompetanse, mye gøy, og det er bare å forsyne seg.

Paal Audestad oppstart 2017_V7A7082.jpg
Kjære student, velkommen til Musikkhøgskolen!

– Alle lærere, alle ansatte, er her på grunn av studentene. Det å bruke de ressursene som hele kollegiet av lærere og administrasjon, teknisk stab og bibliotekpersonalet utgjør, å bruke hele dette apparatet, det er noe studentene må venne seg til. De skal ikke føle seg låst til de lærerne de har fått tildelt, for alle er tilgjengelige for dem, og alle har noe å bidra med.