Ruuds foto av øyne - web.JPG
Foto: Even Ruud

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi som behandling for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. På toppmøtet deltar ordfører Marianne Borgen og byråd Inga Marte Thorkildsen sammen med forskere, fagfolk og andre politikere.

  • Torsdag 9. november 2017
  • 11.30
  • Auditoriet
  • Gratis
  • Utsolgt

Program

11.30 Enkel servering utenfor Auditoriet, 2. hus, 1. et. Norges musikkhøgskole

11.45 Frelsesarmeen spiller utenfor auditoriet under ledelse av musikkterapeut Erlend Barratt-Due Solum

12.00 Velkommen!
Karette Stensæth, Leder Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH), Norges musikkhøgskole

12.05 Ordfører Marianne Borgen

12.15 Hva er musikkterapi? Hva sier retningslinjer og pakkeforløp?
Professor Gro Trondalen, Norges musikkhøgskole

12.30 Divaen og doktoren – fra pasient til livsmestrer.
Angelica Kjos og Hans Petter Solli

12.40 Byråd Inga Marte Thorkildsen

12.50 Derfor trenger vi musikkterapi – rapport fra Sør-Odal kommune.
Spesialrådgiver Malin Taihaugen, KoRus-Øst

13.10 Pause

13.25 Hvordan jobber en musikkterapeut?
Musikkterapeut ved Uteseksjonen i Oslo, Kristine Wilhelmsen, leder Børge Erdal

13.40 Hvordan implementere musikkterapi i klinikk?
Klinikksjef Martin Veland, psykiatrisk avdeling på Lovisenberg diakonale sykehus og førsteamanuensis/musikkterapeut Hans Petter Solli

13.55 Hvordan implementere musikkterapi i kommune?
Musikkterapeut Daniel Kristiansen, Fredrikstad kommune, avd friskliv og mestring

14.10 Et glimt fra praksis.
Musikkterapeut Simen Krogstie Lagesen, Tyrilistiftelsen

14.30 Dialog og spørsmål. Hvordan få det til?

15.25 Divaen og doktoren. Musikk av Angelica Kjos og Hans Petter Solli

Omtale

Til toppmøtet inviteres ledere, fagfolk, forskere, brukerorganisasjoner og politikere fra hele Østlandet. Målet er å spre kunnskap om musikkterapi, og å diskutere og iverksette implementeringen av musikkterapi i dette feltet. Arrangører er Norsk forening for musikkterapi, Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole (CREMAH), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet.