Rolf Borch

Torben Snekkestad / Rolf Borch

Supperåd

To av NMHs KUST-stipendiater presenterer sitt arbeid.

  • Torsdag 2. mai 2013
  • 11.45
  • Glasshjørnet/Foajeen

Omtale

Torben Snekkestad: SAXOFON
"The Poetics of a Multiphonic Landscape"  - using the saxophone multiphonics as a fundamental element in solo improvisations. 
Et utøvende og kunstnerisk forskningsprosjekt som retter fokus på den praktiske bruken av saxofonens evne til å frembringe flerklanger. 


Rolf Borch: KONTRABASSKLARINETT
Hvordan kan jeg bidra til økt kunnskap og interesse, nasjonalt og internasjonalt, rundt kontrabassklarinetten?
Hvordan vil arbeidet med kontrabassklarinetten påvirke og utvide min identitet som klarinettist?