Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Tradisjoner på spill – disputas med Ingfrid Breie Nyhus

Ingfrid Breie Nyhus foran hvit vegg

Pianist Ingfrid Breie Nyhus avslutter nå stipendiatprosjektet sitt med disputas.

Geir Dokken

Bedømmelseskomité

FoU-utvalget ved Norges musikkhøgskole har oppnevnt følgende bedømmelseskomité til å vurdere helheten i Ingfrid Breie Nyhus' prosjekt:

  • Leder Nils Henrik Asheim (komponist, organist og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger)
  • Opponent Anna Lindal (fiolinist og dekan ved Operahögskolan, Stockholm konstnärliga högskola)
  • Opponent Stefan Östersjö (gitarist og dosent ved Musikhögkolan i Malmö)

Rektor ved NMH Peter Tornquist er disputasleder.

Om prosjektet

Tradisjoner på spill

Tradisjoner på spill, fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme er et kunstnerisk utviklingsarbeid gjort av pianist Ingfrid Breie Nyhus. Hun er en utøver som står mellom to utøvertradisjoner; klassisk fortolkning og norsk folkemusikktradering. I dette stipendiatprosjektet har hun undersøkt musikalske muligheter i spenningsfeltet mellom kunstmusikk og folkemusikk, sett på likheter og ulikheter ved tradisjonene, og latt dem flettes sammen i sitt spill. Tilsvarende har hun undersøkt musikalske muligheter i dette spenningsfeltet, i samarbeid med et utvalg samtidskomponister om nye klaververker inspirert av norsk folkemusikk.

Kunstneriske resultater

De kunstneriske resultatene er CD-trilogien Abstraction in Folk Art, Stille-stykkje og Slåttepiano. I tillegg har hun gjort konserter med Asbjørn Schaathuns Nations for klaver og elektronikk, og som klaverkonsert fremført med Oslo-Filharmonien, og konserter med Det abstrakte i folkekunsten av Øyvind Torvund. Hun har laget konsertinstallasjonen Avstandsriss med Erik Dæhlin, og gjort innspilling av en ny versjon av Johan Halvorsens Fossegrimen med Åshld Breie Nyhus på hardingfele.

Refleksjonen

Refleksjonen fra Nyhus' arbeid er delt i to; den første delen er kortere tekster, samtaler, lyttebeskrivelser og illustrasjoner fra arbeidet. Den andre delen er inndelt i kapitlene Mellom slåtter og pianisme, Samtidsmusikalske blikk på folkemusikk, Folkemusikalsk fortolkning og Pianistisk tradering.