Transform to twilight

Avslutningspresentasjonen for et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norges musikkhøgskole, Oslo Domkor og Kirkens Bymisjon.

Omtale

«Transform to twilight» er en konsert med nye forbindelser og spennende samspill mellom ca. 25 musikere fra tre forskjellige organisasjoner. Gjennom tre dager har musikerne jobbet sammen for å utforske et utvalg av musikk knyttet til temaene bevegelse, forandring og årstidene. Publikum vil høre spennende nye versjoner av musikk av bl.a. Grieg, Piazzolla, Riley og McFerrin.