Analyseforum: Robert Gjerdingen foreleser

Vi har gleden av å invitere til forelesning med den amerikanske professoren Robert Gjerdingen. Forelesningen vil foregå på engelsk og bærer tittelen «Different Music Theories for Different Social Classes: Can We Escape That Legacy?»

  • Tirsdag 6. november 2018
  • 15.30
  • Auditoriet
  • Gratis

Program

Prosjektet Current Trends in Music Theory Pedagogy er knyttet til Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) ved Norges musikkhøgskole. Leder for prosjektet er Peter van Tour.

Den 5.-7. november samles prosjektdeltakerne på Norges musikkhøgskole, og i den forbindelse er Robert Gjerdingen invitert. Gjerdingen er professor i musikkteori- og kognisjon ved Bienen School of Music, Northwestern Univeristy, USA.

Arrangementet er åpent for alle.

Les mer om prosjektet

Bøker
Current Trends in Music Theory Pedagogy

Målet med dette prosjektet er å skape sammenhenger mellom pedagogiske trender og utvikling innen musikkteori i Skandinavia og internasjonalt ved å invitere internasjonalt anerkjente musikkteoretikere til NMH.