Ultima Academy: Music with the real - dag 1

Seminaret «Music With the Real» omhandler nyskrevet musikk som i tillegg til tradisjonelle musikalske lyder benytter materiale fra våre hverdaglige omgivelser. En rekke komponiser, musikkvitere, teatervitere, semiotikere og utøvere samles til samtaler om nye tendenser i kunstmusikk, teater og musikkvitenskap.

  • Torsdag 17. september 2015
  • 09.30
  • Levinsalen

Medvirkende

Med blant andre professor Eero Tarasti (Universitetet i Helsinki), professor Anne Danielsen (UiO), professor Carola Bauckholt (Kunstuniversität Linz), og professor Henrik Hellstenius (NMH). 

Program

9.30 –12.00: Lectures and open rehearsal

  • Eero Tarasti (music semiology, University of Helsinki): A semiological approach to classical and recent multimedia art music
  • Joanna Bailie (composer, City University London): Squeezing Music out of Real World Sound
  • Open rehearsal with Håkon Stene (perc) and Tanja Orning (vlc): Carola Bauckholt’s In Gewohnter Umgebung III with an introduction by the composer

Performance workshops

14.00 – 15.30: Masterclasses with Johannes Kreidler, Carola Bauckholt, Joanna Bailie and Håkon Stene.

15.30-17.00: Letter Piece Workshop with Matthew Shlomowitz

Combining physical actions, text and sound, Letter Pieces are a series of performance works that engage interdisciplinary concepts and cross-arts dialogues through investigating perceptual relationships between physical movement and sound. Open for musicians, composers, actors and dancers.

 Applications with repertoire list (if applicable), a short biography and audio/video links must be sent to hakon.m.stene@nmh.no until 10/09.

Omtale

«I want to engage with familiar and even prosaic sounds from popular and everyday culture. I'm interested in opening up a listening experience that enhances perceptions of the familiar, and draws attention to sounds that we usually ignore or don't take seriously».

Matthew Shlomowitz (2012)

 

På samme måte som den tonale modulasjonens utvikling rundt år 1700 betød et slags paradigmeskift i musikken, kan også utviklingen av det elektroniske lydsampelet sies å ha hatt en tilsvarende betydning i vår tid. I den vestlige kunstmusikken, hvor fikserte tonehøyder var selve grunnstoffet, representerte klaviaturet et overblikk og var det sentrale instrument – et slag atlas over tonale og dermed musikalske muligheter. I dag utgjør digitale lydbanker dette overblikket – et enormt arkiv over alle tilgjengelige lyder.

Modernismens materialutvidelse medførte ikke bare en mikroskopering og multiplisering av musikalske intervall i forhold til det tempererte klaveret, men også inkorporering av lyder fra den hverdagslige sfære, elektroniske lydkilder etc. Oppløsningen av den tonale forankring oppstod rundt 1912 og bidro til en utvikling hvor ny tonehøydestrukturering ble gjenstand for utstrakt eksperimentering. Omtrent samtidig med den 2.Wienerskoles fristilling av harmonikkens tradisjonelle hierarkier, oppstod et nytt fenomen i kunsten – såkalte Found Objects og Readymades. Dette var hverdagsgjenstander som løsrevet fra sin opprinnelige kontekst ble fremstilt som kunstverk. I musikalsk sammenheng ble denne tendensen videreført av blant andre John Cage, som fremholdt stillhet og komposisjoner for skrot og husholdningsobjekter som musikalske verk. Pierre Schaeffer samlet lydopptak av sine dagligdagse omgivelser og bearbeidet dem til elektroniske collager; en ny retning, Musique Concréte, så dagens lys (1950). Tradisjonelle skjønnhetsideal, grenser mellom foredlet lyd og dagligdags lyd ble utvisket.

Integrasjonen av triviell hverdagslighet og fornektelsen av en opphøyet og hermetisk kunstverden ble et kjennetegn på samtidens innflytelse i kunsten. Postmodernismen brøt ned skillet mellom høy- og lavkultur, og massekulturindustrien har satt sitt preg på komponister så vel som publikum.

Mer om arrangementet og program på Ultimas nettside.