Ultima Academy: Music with the real - dag 2

Seminaret «Music With the Real» omhandler nyskrevet musikk som i tillegg til tradisjonelle musikalske lyder benytter materiale fra våre hverdaglige omgivelser. En rekke komponiser, musikkvitere, teatervitere, semiotikere og utøvere samles til samtaler om nye tendenser i kunstmusikk, teater og musikkvitenskap.

  • Fredag 18. september 2015
  • 09.30
  • Fellesrommet (139)

Medvirkende

Med blant andre professor Eero Tarasti (Universitetet i Helsinki), professor Anne Danielsen (UiO), professor Carola Bauckholt (Kunstuniversität Linz), og professor Henrik Hellstenius (NMH). 

Program

9.30 –12.00: Lectures

  • Alan Ingram (UCL London): art, geopolitics and aesthetics
  • Matthew Shlomowitz (composer, Southampton University):  Real World Sound in Relational Music
  • Johannes Kreidler (composer, University of Hamburg): Music with Music
  • Anne Danielsen (musicology, University of Oslo): The Musicalization of Reality: Sonic space in hip-hop

12.30-13.30 Panel discussion

In which way can current art music supply a new approach to the long-standing discourse about the connection between reality and art? 

Followed by round-table discussion moderated by Henrik Hellstenius. With Alan Ingram, Johannes Kreidler, Anne Danielsen, Joanna Bailie, Carola Bauckholt and Matthew Shlomowitz.

14h Open rehearsal

Håkon Stene (Norwegian Academy of Music) performs Matthew Shlomowitz’ Popular Contexts 8, Space Invader, for solo percussion, samples and video (2015) with an introduction by the composer.

Omtale

«I want to engage with familiar and even prosaic sounds from popular and everyday culture. I'm interested in opening up a listening experience that enhances perceptions of the familiar, and draws attention to sounds that we usually ignore or don't take seriously».

Matthew Shlomowitz (2012)

 

På samme måte som den tonale modulasjonens utvikling rundt år 1700 betød et slags paradigmeskift i musikken, kan også utviklingen av det elektroniske lydsampelet sies å ha hatt en tilsvarende betydning i vår tid. I den vestlige kunstmusikken, hvor fikserte tonehøyder var selve grunnstoffet, representerte klaviaturet et overblikk og var det sentrale instrument – et slag atlas over tonale og dermed musikalske muligheter. I dag utgjør digitale lydbanker dette overblikket – et enormt arkiv over alle tilgjengelige lyder.

Modernismens materialutvidelse medførte ikke bare en mikroskopering og multiplisering av musikalske intervall i forhold til det tempererte klaveret, men også inkorporering av lyder fra den hverdagslige sfære, elektroniske lydkilder etc. Oppløsningen av den tonale forankring oppstod rundt 1912 og bidro til en utvikling hvor ny tonehøydestrukturering ble gjenstand for utstrakt eksperimentering. Omtrent samtidig med den 2.Wienerskoles fristilling av harmonikkens tradisjonelle hierarkier, oppstod et nytt fenomen i kunsten – såkalte Found Objects og Readymades. Dette var hverdagsgjenstander som løsrevet fra sin opprinnelige kontekst ble fremstilt som kunstverk. I musikalsk sammenheng ble denne tendensen videreført av blant andre John Cage, som fremholdt stillhet og komposisjoner for skrot og husholdningsobjekter som musikalske verk. Pierre Schaeffer samlet lydopptak av sine dagligdagse omgivelser og bearbeidet dem til elektroniske collager; en ny retning, Musique Concréte, så dagens lys (1950). Tradisjonelle skjønnhetsideal, grenser mellom foredlet lyd og dagligdags lyd ble utvisket.

Integrasjonen av triviell hverdagslighet og fornektelsen av en opphøyet og hermetisk kunstverden ble et kjennetegn på samtidens innflytelse i kunsten. Postmodernismen brøt ned skillet mellom høy- og lavkultur, og massekulturindustrien har satt sitt preg på komponister så vel som publikum

Mer om arrangementet og program på Ultimas nettside.