Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utdeling av Komponistforeningens likestillingspris

Astrid Kvalbein med likestillingsprisen og blomst i hendene

Hva skjer når et musikkarkiv framsnakker kvinner? Velkommen til utdeling av Komponistforeningens likestillingspris til en person som over tid, og i mange sammenhenger, har bidratt til å sette lys på ulike spørsmål omkring makt og likestilling. Det blir også foredrag med Mary-Ellen Kitchens fra Archive Frau und Musik.

Karina Krokaa

Norsk Komponistforening jobber aktivt for en jevnere kjønnsbalanse blant komponister, og mener kunnskap og bevissthet om likestillingsproblematikk er vesentlig for å kunne skape endringer.

Komponistforeningens likestillingspris deles ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Det er andre år likestillingsprisen deles ut. I arbeidet med å kåre en vinner har Komponistforeningen gått bredt ut og bedt om innspill på kandidater, for i seg selv å få økt bevissthet på området.

Foredrag om likestilling i musikk

I forkant av utdelingen blir det et foredrag som vil gi kunnskap og inspirasjon fra internasjonalt arbeid på området.

Mary-Ellen Kitchens er utøver og dirigent, grunnlegger av Haydn-Orchester i München, har vært styremedlem i organisasjonen Musica Femina München og har initiert Das Frauenorchesterprojekt i Berlin.

Hun sitter også i styret for Archive Frau und Musik, som jobber for å samle og vise fram kunnskap om kreative kvinners historie i alle fasetter av musikk. 2. november forteller hun om arkivets arbeid med å framsnakke kvinner som et verktøy for likestilling i musikklivet.

Archive Frau und Musik

Arkivet i Frankfurt har mer enn 25.000 medieenheter laget av rundt 1.800 kvinnelige komponister fra mer enn 50 nasjoner, og er med det blant verdens største og eldste arkiver dedikert utelukkende til kvinner og musikk. Det ble grunnlagt i 1979 av International Association of Women and Music; en nettverks- og kommunikasjonsplattform for alle som er involvert i å forbedre kvinners situasjon i musikk.

Arkivet registrerer kvinners verker og arbeid i musikkfeltet – det inkluderer komponister, dirigenter, utøvere, utgivere - og deres nettverk. I 2018 startet arkivet arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre alt arkivmaterialet (notater, poster, plakater, bilder, lyd og video) i arkivet, under prosjekttittelen Digitales Deutsches Frauenarchiv – DDF.

Et annet mål med DDF er å skildre kvinners ulike kunstneriske retninger og posisjoner fra 1800 og fremover, også dette som grunnlag for forskning, utdanning og informasjonsarbeid.