Vaiva Mazulyte - klaver: Cosmos

De unge musikerne

Første del av Vaiva Mazulytes masterprosjekt har tittelen Cosmos, og presenterer forskjellige komponister sine skildringer av mysterier i universet. I prosjektet jobber Vaiva sammen med videokunstner Ran Shao og pianist Olivera Marinkovic, og kombinerer ulike kunstformer for å gi publikum en følelse av å være en del av kosmiske hendelser.

  • Lørdag 23. februar 2013
  • 18.00
  • Levinsalen

Medvirkende

Olivera Marinkovic - klaver
Ran Shao - videokunstner

Program

Gustav Holst: The Planets, for to klaver
1. Mars, the Bringer of War
2. Venus, the Bringer of Peace
3. Mercury, the Winged Messenger
4. Jupiter, the Bringer of Jollity
5. Saturn, the Bringer of Old Age
6. Uranus, the Magician
7. Neptune, the Mystic

På konserten brukes musikk av Nasa Voyager Recordings:
Symphonies of the Planets, et prosjekt i regi av NASA, er opptak gjort av romsondene Voyager 1 og Voyager 2 mens de passerte forskjellige planeter og måner i vårt hjemlige solsystem. Disse avgir ulike elektromagnetiske bølger, som i etterkant har blitt konvertert til hørbar lyd.