Carola Bauckholt

A KEEN EAR – Vinterlydfestivalen 25.-28.februar 2014

Lån øret til Carola Bauckholt, som regnes som en av Tysklands viktigste og mest interessante komponister. Hun besøker Vinterlydfestivalen fra tirsdag 25. til fredag 28. februar og holder mesterklasser, seminarer og konserter.

  • Tirsdag 25. februar 2014
  • 10.00
  • Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Program

Alle arrangement er gratis.

Omtale

Utsyn fra det nære

Carola Bauckholt formulerer universelle spørsmål på sin helt egne, musikalske måte.

Den tyske komponisten Carola Bauckholt (f. 1959) regnes i dag som en av Tysklands viktigste og mest interessante komponister. Med sin bakgrunn fra miljøet rundt Mauricio Kagel i Köln på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, var det naturlig å innta en eksperimenterende holdning.

Utforsket grenseland

Ikke uten humor, men samtidig med en særegen varhet for både klanglige og dramaturgiske detaljer, har hun gjennom en lang rekke verker utforsket grenselandet mellom musikk og teater, instrumentalklanger og hverdagslyd.

Fascinasjonen for det nære og hverdagslige er ikke tilfeldig. Bauckholt forteller i et intervju med tidsskriftet Lydskrift.no at hun på et tidspunkt stilte seg spørsmålet om hva som var viktig for henne, hva hun kunne stole på. «Svaret var: på mine egne omgivelser. Så skrev jeg tre stykker jeg kalte In gewohnter Umgebung (I kjente omgivelser); her var min verden, en verden som jeg kunne jobbe med.»

Komponerte på mange merkelige ting

Hun forteller også at hun på en måte nærmet seg musikken utenfra. Et avgjørende øyeblikk var da hun som 16-åring hørte et stykke av John Cage, framført på flasker! «Selv fikk jeg pianoundervisning, men fordi jeg ikke var god nok, hadde jeg ingen ordentlig idé om musikken. Derfor reagerte jeg spontant på hvordan man spilte på hverdagsobjekter, for som utøver på disse objektene ville jeg jo være like god som alle andre! Jeg begynte å komponere for fem bandoneons, munnspill og mange merkelige ting. Og litt etter litt fant jeg ut at det var mulig å lage musikk med ordinære instrumenter også. Men det tok 10–20 år.»

Under en humoristisk overflate

Under den ofte lett humoristiske overflaten, ligger imidlertid en dypere interesse for hvordan vår måte å oppfatte ting på egentlig fungerer. Eller som det står på hjemmesiden hennes: «Et sentralt moment ved Carola Bauckholts verk er refleksjonen over fenomenene persepsjon og forståelse.» Om dette skulle gi assosiasjoner til tørr vitenskap, er det i så fall misvisende. For det er i den spesifikt musikalske artikuleringen av denne refleksjonen Bauckholts både kunstneriske og kompositoriske styrke kommer til uttrykk. Med en tilnærming som er både personlig og prinsipiell, både åpen og konsekvent, oppnår hun å la klangen selv, gjennom møysommelig formal disposisjon, formulere spørsmålene som setter vår tenkemåte i perspektiv. 

Emil Bernhardt

Les også artikkelen om Carola Bauckholt i Ballade.