Squeezing the Music out of Real Sound: Avslutningskonsert Vinterlydfestivalen

Vinterlydfestivalen

Varighet: 45 min

  • Lørdag 2. mars 2013
  • 18.00
  • Lindemansalen

Program

Matthew Shlomowitz: Arsenal, Bahrain, Chihuahua, Darjeeling and Eisenhower
Tanja Orning - cello
Mark Knoop - performance

Joanna Bailie: Artificial Environments nr. 1-5, for fem instrumenter og feltopptak
Elsine Haugstad - dirigent
Ingeborg Elisabeth Moe - klarinett
Therese Regine Winther - fiolin
Damon Taheri - bratsj
Oda Mathilde Holstad Dyrnes - cello
Johanne Byhring - perkusjon

David Lang: The Anvil Chorus, for solo slagverk
Solist: Johanne Byhring

John Cage: Living Room Music, for slagverkensemble
Musikkhøgskolens slagverkensemble: Kristoffer Almås, Amund Hammer, Daniel Paulsen og Andrius Rekasius

Omtale

Matthew Shlomowitz: Arsenal, Bahrain, Chihuahua, Darjeeling and Eisenhower

Dette stykket er en del av serien Letter Pieces – stykker bestående av fem fritt valgte lyder satt sammen med fem fritt valgte bevegelser – ABCDE. 

Joanna Bailie: Artificial Environments nr. 1-5, for fem instrumenter og feltopptak

Artificial Environments nr. 1 til 5 er den andre samlingen i en serie komposisjoner som alle forsøker å sette musikk og dets prosesser i sammenheng gjennom forklaring. Selve forklaringen er fiksjon (til og med vitenskapelig fiksjon), og fungerer som et upålitelig hørbart programnotat som er integrert i verkets lydunivers. Men pirk litt på denne forklaringen, og så blir det klart at teksten bare er en metafor for komposisjonsteknikkene som har blitt brukt under tilblivelsen av musikken. På et mer generelt grunnlag, men i mye mindre grad, er verket et forsøk på å inkludere den utenforstående verden i samtidsmusikkens domene, en tradisjon eller estetisk posisjon som vi kan kjenne igjen hos enkelte amerikanske komponister fra forrige århundre. De innspilte lydene i Artificial Environments nr. 1 til 5 ble tatt opp på ulike steder i Europa: Høydene i Umbria, København, Malmö, London og sentrale steder i Brüssel, der jeg bor. Stemmeinnspillingene ble gjort ved hjelp av CESARE i Reims og De Pianofabriek kunstenwerkplaats i Brüssel. Verket ble bestilt av CESARE og L'instant Donné.

David Lang: Anvil Chorus (1991)

Da perkusjonisten Steve Schick ba meg om å skrive et solostykke ønsket jeg å lage noe som viste slagverkets forbindelse til aktiviteter fra det virkelige liv. Jeg ønsket ikke å jobbe med vakre instrumenter, som vibrafon eller chimes, som ble oppfunnet for at perkusjonister kunne spille høflig med andre musikere. Jeg ønsket å skrive et stykke som minnet lytteren på slagverkets fantastiske historikk - historien fra tidenes morgen om at folk alltid har hamret på ting, som et resultat av at man ville forme gjenstander av ulike materialer.

Da husket jeg at jeg en gang hadde lest en bok om smiens historie, og jeg hadde blitt særlig interessert i hvordan middelalderens smeder brukte sangen for å hjelpe dem i sitt arbeid. Mindre jobber kunne løses av en enkelt smed, men store jobber skapte et  interessant problem – hvordan kunne flere smeder hammer på et enkelt stykke metall uten å komme i veien for hverandre? Smedene løste dette problemet ved å synge sanger sammen som kontrollerte slagmønsterne. Man brukte en ny sang for hvert antall deltakende smeder; selvsagt ville en sang som passet for tre hammerslag  være forvirrende og ikke minst farlig hvis den ble brukt til å koordinere fire smeder.

Stykket Anvil Chorus bruker også ''melodier'' for å styre forskjellige slagmønstre. “Melodien” spilles på resonerende metal og utløser et  akkompagnement av ikke-resonerende skrotmetall, spilt med både hender og føtter.

David Lang

John Cage: Living Room Music (1940)
Verket er skrevet for fire musikere som spiller på fritt valgte husholdningsobjekter, som for eksempel blader, pappesker, bøker, gulv, vinuer osv. Stykket består av fire satser "To Begin", "Story", "Melody", and "End".