Works in Progress

Stipendiatprogrammet - konsert

Velkommen til stipendiatkonsert med helt ny musikk.

Omtale

Kunststipendiatene Andreas Borregaard, Andrea Parkins, Lars Skoglund og Josh Spear presenterer et program med nye verker, på hvert sitt sted i ferdigstillingsprosessen, alt etter hvor langt de har kommet i forskningen sin. Stykkene inkluderer soloer av stipendiatene selv, ensemblestykker og helt nye verker på bestilling fra stipendiatene.

Andreas Borregaard. Foto: Caroline Bittencourt