Workshop om øving på tvers av sjangrar - 1

For NMH-studentar: Bli med på å utforske korleis musikarar innanfor ulike sjangrar øver. Workshop med lærarar frå klassisk, folkemusikk og jazz 4. april, 18. april og 25. april.

  • Mandag 4. april 2016
  • 12.00
  • Rom 04039

Medvirkende

Lærarane er:

Eyolf Dale – jazzpiano
Unni Løvlid – folkemusikk og folkesong
Hans-Kristian Kjos Sørensen – klassisk slagverk
Bjarne Magnus Jensen – klassisk fiolin
Morten Halle – jazzsaksofon

Omtale

CEMPE (Senter for fremragende utdanning) har vi eit prosjekt gåande som heiter Øving på tvers av sjangrar. Det er fem lærarar involverte i år, og vi arbeider med å utforske korleis musikarar innanfor ulike sjangrar øver, og kva som kan vere spennande å dele av øvemetodar på tvers. Lærarane kjem sjølv frå ulike sjangrar, og dei bytter på å presentere ulike problemstillingar eller temaer dei sjølve er oppteke av i øving.

Måten vi arbeider på dette semesteret, er å arrangere 4 workshops som er opne for alle studentar – det er mogleg å berre droppe innom en eller fleire gongar det passer for deg, men aller helst vil vi gjerne ha deg med alle fire gangene. Då blir det mer kontinuitet for alle, og det blir lettare å saman diskutere evt fellestrekk og skilnader mellom sjangrane.

Tider og rom

Mandag 4. april kl 12-14, rom 04039
Mandag 18. april kl 14-16, rom U1009
Mandag 25. april, kl 14-16, rom U1009

Kontakt

imported-image

Guro Gravem Johansen

Førsteamanuensis

Didaktikk, Jazz-gehørtrening