Workshop: Entreprenørskap i kunstneriske utdanninger i Norden

31. oktober er Musikkhøgskolen vertskap for workshop om entreprenørskap i kunstneriske utdanninger i Norden.

  • Torsdag 31. oktober 2013
  • 09.00
  • 139/140
  • Gratis deltakelse. Påmelding nødvendig
Meld deg på

Program

Denne er en av totalt 5 workshops som arrangeres rundt om i Norden høsten 2013 i regi av nordiske Kreanord og danske Karlbak.
Workshoppen holdes på dansk/norsk/svensk, men suppleres med engelsk dersom det er engelsktalende deltagere.

Fokus for workshopene:

  • Hvordan kan studentene bli bedre til å se flere muligheter i sin kunstneriske faglighet?
  • hvordan styrker vi studentenes forutsetninger for å skape gode arbeidsliv?

 

Målet med de fem workshopene er:

  • Å diskutere muligheter og utfordringer ved å arbeide med entreprenøriell læring
  • Å skape samarbeid på tvers av skoler, faglighet og landegrenser
  • Å øke motivasjon og kunnskapsdeling mellom lærere og utdanningsplanleggere som jobber med å integrere entreprenørskap i sine utdanninger.

Omtale