Videokamera

Studenter kan reservere og låne videokameraer på biblioteket i forbindelse med studiene

Biblioteket - Samlinger.jpg

Bibliotekets samlinger

Bibliotekets samlinger er bygget opp rundt undervisning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved skolen

Print, kopi, skan

Du kan hente utskrifter, kopiere og skanne flere steder i 1. og 2. hus, blant annet i biblioteket

bibliotek2

Lokaler og utstyr

Biblioteket er lokalisert i 2. etasje i 1. hus og disponerer totalt ca 950 m² åpne og lyse lokaler, hvor bøker, noter, tidsskrifter og CD-er er oppstilt.