Bibliotek
Lyse trivelige lokaler

Lokaler og utstyr

Biblioteket er lokalisert i 2. etasje i 1. hus og disponerer totalt ca 950 m² åpne og lyse lokaler, hvor bøker, noter, tidsskrifter og CD-er er oppstilt.

Utstyr

På biblioteket finnes:

  • Videorom med avspillingsutstyr  for lyd og video og stor skjerm.  På videorommet er det 10-15 sitteplasser.
  • Grupperom utstyrt med  møtebord og ca 10 stoler, avspillingsutstyr for lyd og video og prosjektor.  Her er det også plassert en mikrofilmleser med PC som kan kobles på Musikkhøgskolens nettverk.
  • Studierom  med 8 romslige arbeidsplasser og mulighet for å koble til egen laptop.  Vitenskapelige utgaver av sentrale komponisters verker står oppstilt her.
  • Diverse arbeidsplasser og sittegrupper med sofaer som egner seg for eget studium eller gruppearbeid.
  • Søketerminaler og kopimaskin/skriver.
  • Et mindre lytterom i CD-gangen med  4 PCer og avspillings- og brenneutstyr for grammofonplater (LPer), kassetter, DAT og minidisk.
  • Instrumentutstilling. 10 montre hvor deler av Norges musikkhøgskoles historiske instrumentsamling nå står. 

PC-rom, masterrom og lytterom

Disse kan benyttes også utenom bibliotekets åpningstider

  • I tilknytning til biblioteket er det 2 PC-rom, med 12 + 6 PC-plasser med tilgang til internett og skriveprogrammer m.m. Det ene rommet brukes også til CD-lytting. NB! Ta med egne hodetelefoner!
  • Masterrom med 6 plasser er forbeholdt masterstudenter som skriver oppgaver.
  • Lytterom  med 4 CD-spillere,  1 platespiller (LP) og 1 blu-rayspiller. 
Sist oppdatert: 1. august 2017