Print, kopi, skan

Du kan hente utskrifter, kopiere og skanne flere steder i 1. og 2. hus, blant annet i biblioteket

Det finnes en printer lokalisert på PC-rom i tilknytning til biblioteket. I tillegg er det en kombinert skanner/kopimaskin/printer i biblioteket.  Den er selvbetjent og du bruker ditt adgangskort til å logge på maskinen. 

Veiledning til Print, kopi, skan  og andre IT-tjenester for studenter ved NMH.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 18. august 2017