Oversikt over ulike stipender, kurs, konkurranser og festivaler

Her finner du kortfattede oversikter over aktuelle stipender, kurs, konkurranser og festivaler som NMH har fått informasjon om. Listene er sortert etter påmeldingsfrist (evt. tidspunkt).

NMHs administrasjon har dessverre ikke kapasitet til å kunne bistå i søknadsprosessen (unntak er der hvor institusjonen må søke på vegne av studentene).


Sist oppdatert: 22. juni 2020