Lån til og fra andre bibliotek

Bøker, artikler og noter som biblioteket ikke eier, kan ofte lånes fra andre bibliotek

Lån fra andre bibliotek.  Vi kan låne inn studie- og faglig relevante bøker, noter og artikler for NMHs studenter og ansatte fra andre bibliotek.  Send gjerne en e-post til b@nmh.no eller henvend deg til bibliotekspersonalet direkte.  Du får beskjed på e-post når materialet kan hentes.

Innlån tar ofte noe tid.  Ved bestilling fra bibliotek utenfor Norden må vi betale kr 100,- pr bok eller note.  Vi forbeholder oss retten til å sette visse grenser når det gjelder antall innlån pr låner.  Lånetiden kan variere, som regel er den 2-4 uker.

Husk å sjekke bibliotekets egen katalog før du bestiller.

Lån til andre bibliotek.  Biblioteket yter fjernlån av noter og bøker til andre bibliotek i og utenfor Norge.  Bestill via Oria.no eller Biblioteksøk.  Lånetiden er 4 uker. 
Orkestersett og sett av kornoter lånes ikke ut og heller ikke tidsskrifthefter og AV-medier.

Biblioteket er medlem av NORFRI. Artikkelkopier koster NOK  60,- postsendt og med faks til biblioteker som ikke deltar i NORFRI-samarbeidet.

 

 

Sist oppdatert: 1. august 2017