Kornoter
Hylle for korprosjekter

Om kornoter (for NMH-studenter)

Informasjon om kornoter som skal brukes til konserter, prosjekter eller klasseundervisning

Notesettene dere skal bruke legges ut på biblioteket i god tid, slik at dere får tid til å forberede dere før første øvelse. Sammen med notesettene ligger kvitteringslister til hvert verk, og dere må signere for hver note dere forsyner dere med. Alle noter er tydelig nummerert – pass på å signere ved tilsvarende nummer på riktig liste.

I en del tilfeller er det naturlig at en enkelt student tar ansvar for hele notesettet. Da får du utdelt din note på timen eller korøvelsen – men også i disse tilfellene må du signere på en kvitteringsliste.

Innlevering av kornoter, altså når konserten er over eller dere er ferdige med notene i undervisningen, må skje så snart som mulig, og senest etter en uke.

Kornoter som lånes ut enkeltvis

Hvis du vil låne en korsamling (antologi) eller et enkelteksemplar av en kornote, gjelder dette som vanlig notelån. Det må altså registreres i skranken, og lånetiden er en måned.

Erstatningsansvar

Som med alt annet biblioteksmateriale, er du selvsagt også erstatningspliktig for de kornotene du låner. En tapt kornote må erstattes med kr. 200,-. Er du ansvarlig for lån av et helt kornotesett, bør du derfor selv samle inn alle eksemplarene, eller i alle fall være påpasselig med at alle sangerne leverer sine noter til biblioteket.

I enkelte tilfeller kan biblioteket ha leid inn de notesettene som brukes. Da er det, på grunn av eierforlagenes praksis, nødvendig å levere notene umiddelbart etter konserten. Eventuelt erstatningsgebyr for tapt note kan også være høyere enn vår ordinære erstatningssum.

Er du på jakt etter kornoter i klassesett?
Klikk på denne lenken og du kommer til en veiledning: Slik søker du etter kornoter i klassesett i Oria.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 20. januar 2020