Om orkesternoter (for NMH-studenter)

Informasjon om bruk av orkesternoter til NMH-prosjekter

2-3 uker før prøvestart legger vi ut notemateriale med kvitteringslister til orkesterprosjekter på biblioteket.  Notene vil som oftest være nummerert, og du må signere på listen for den stemmen du låner. 

Hver enkelt er ansvarlig for at den noten de har lånt med seg, returneres til biblioteket etter konserten.  Dette kan enten skje ved at noten settes igjen på notestativet og samles inn av orkesterregissør eller annen podieansvarlig, eller at du selv kommer innom biblioteket med den de første dagene etter konserten. (OBS: fra januar 2020 vil det ikke lenger alltid være arrangementsverter som samler inn notene etter prosjekter, i så tilfelle må du ta dem med deg og levere dem selv til biblioteket så fort som mulig!)

Det er ekstra viktig å være oppmerksom på at endel av materialet som legges ut er leiemateriale, som biblioteket må returnere komplett til forlaget senest 7 dager etter konsertdato for å unngå ekstragebyrer.

Orkesternoter som ikke leveres tilbake til biblioteket etter bruk (senest innen 1 uke) vil bli belastet med kr. 300,- pr stemme.  Hvis det dreier seg om leiemateriale er det forlaget som bestemmer satsene, disse kan være lavere eller høyere enn 300,- og belastes den enkelte student.
 

Information about orchestral material at NMH

Sheet music for the orchestral projects at NMH, will be available from the library 2-3 weeks before the first rehearsal.  You can borrow parts by signing your name next to the right number on the list accompanying the set.

After the concert the parts must be returned to the library as soon as possible, and no later than 1 week after the concert.  Sometimes all parts will be collected immediately, and if not, you must make sure that you return your own part to the library yourself.

Each student is responsible for the part he/she has signed for, and if it is not returned to the library, the student will be charged NOK 300,-.  When the sheet music happens to be hire material the fee might be even higher, because the charge is determined by the agent from whom it is hired.

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27. januar 2020