Bokreol_biblioteket.jpg

Avhandlinger og oppgaver fra NMH

Doktoravhandlinger, masteroppgaver, hovedoppgaver og diplomoppgaver avgitt ved Norges musikkhøgskole

Kildekritikk, skrive og referere

Nyttige nettsteder for kildekritikk og litteraturlister

Noter på nett - nedlasting

Digitale noter på internett, bl.a. IMSLP og CPDL

Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med vpn-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

Bibliotek_Sittegruppe.jpg

Tidsskrifter - Alfabetisk liste

Biblioteket abonnerer både på trykte og elektroniske tidsskrifter

PCrom.jpg

Musikk- og videostrømming

Adgang fra Musikkhøgskolen og mobilen i tillegg til pålogging hjemmefra for studenter og ansatte.