Avhandlinger og oppgaver fra NMH

Doktoravhandlinger, masteroppgaver, hovedoppgaver og diplomoppgaver avgitt ved Norges musikkhøgskole

Alle er registrert i bibliotekets katalog Oria, men her kan du få en samlet oversikt over de største gruppene. Listene har med både trykte og ev. elektroniske utgaver. Etter at du har klikket på lenkene kan søkene avgrenses videre i menyen til høyre for trefflisten.
 

Fra ca 2010 er mange av masteroppgavene lagt ut i fulltekst i NMH - Brage  

De fleste Ph.d.-avhandlinger avlevert ved Norges musikkhøgskole er lagt ut fulltekst i NMH - Brage  

 

 

Sist oppdatert: 1. juni 2019