Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

ArticleFirst

  Artikler/referanser.  Indekserer innholdsfortegnelser til mer enn 16.000 tidsskrifter og har referanser til mer enn 27 millioner artikler innen forretningsvirksomhet, humanistiske fag, medisin, populærkultur, vitenskap, samfunnsvitenskap, teknologi og forskning. Dekker perioden fra 1990 til i dag.  Oppdateres daglig. (Mai '19)

Music Periodicals Database (ProQuest)

 (Levert av ProQuest. Tidligere navn: IIMP - International index of music periodicals). Artikler/referanser.  Indeksering og innholdsreferat for ca 600 musikktidsskrifter og av dem har NMH tilgang til ca 1/3 i fulltekst. Over 1,3 mill. artikkelreferanser. Oppdateres månedlig (Mai '19)

ERIC

  Artikler/referanser. Adgang fra NMH. Tidsskriftartikler og rapporter innen pedagogikk og utdanning. Mer enn 1.3 millioner innførsler fra mer enn 1000 tidsskrifter og annet materiale. Dekker tiden fra 1966 til i dag.  (Mai '19)

BMS-Online

Referanser til artikler og bøker. 
Mer enn 360.000 innførsler innen musikk.  Bibliografiske data tilbake til 1950. Oppdatert til og med 2015. Søkespråk er tysk og engelsk. (Aug. '17)

JSTOR

Arkiv for tidsskrifter i fulltekst innen flere fagområder.  NMH abonnerer på Music Collection med rundt 100 titler.  Lenker til de enkelte tidsskriftene fra Tidsskriftlisten.  De aller nyeste årgangene er ikke tilgjengelige i fulltekst. (Sep.'16) 

MEDLINE

  Referanser til mer enn 20 millioner artikler i internasjonalt publiserte tidsskrifter. Dekker alle aspekter innen medisin og indekserer mer enn 5600 tidsskrifter. Dekker perioden fra 1950 og frem til i dag. Medline stiller sitt materiale til disposisjon for brukergrensesnittet PubMed (Okt. '16)

Retriever - ATEKST

  Søk i ATEKST (artikkelarkiv for mange norske aviser).  Trykk på Logg inn og du kommer til søkeskjermen. Retrievers nyutviklede søkegrensesnitt gjør det enkelt å manøvrere i de nærmere 300 millioner artiklene lagret i deres arkiv. (Jan. '13)

Oria - NMH

Oria er en søkemotor / discoveryverktøy som lar deg søke i bibliotekets ressurser som; noter, bøker, musikk, video, artikler, tidsskrifter og elektroniske ressurser m.m. Du kan velge mellom fanene NMH-biblioteket eller Norske fagbibliotek.
- Med "NMH-biblioteket" søker du bare i bibliotekets egne ressurser, inklusive e-bøker og artikler i e-tidsskrift som biblioteket abonnerer på. 
- Med "Norske fagbibliotek" søker du i alle norske fag- og forskningsbibliotek som dekkes av Oria, inkludert NMH-biblioteket.
- Søkeresultatet kan avgrenses ved bruk av lenker til høyre for trefflisten. Velger du "Materiale fra bibliotekkatalogen" får du opp fysiske dokumenter i hyllene på NMH. (Aug. '19)

RILM Abstracts of Music Literature

Gir henvisninger til bøker, artikler, dissertaser etc. innen musikk og er uunnværlig for bl.a. forskere, studenter og bibliotekarer. De fleste aspekter innen musikk er dekket, og kun referanser til dokumenter med vitenskapelig tilsnitt er tatt med: artikler fra mer enn 10.000 tidsskrifter, bøker, bibliografier, kataloger, avhandlinger, festskrifter og mye mer. Basen inneholder ca 1 000 000 innførsler, derav ca 250 000 i fulltekst og dekker perioden fra den spede begynnelse tidlig på 1800 tallet til dags dato. Ca 50.000 nye innførsler blir lagt inn i basen hvert år. (Sept.'19)(les mer)

PubMed

PubMed er gratisversjonen av MEDLINE, og den får du tilgang til overalt med vanlig nettilgang.  Har mer enn 30 millioner referanser til artikler innenfor biomedisinsk litteratur. Tilgjengelig også via mobilapp. (Jan. '20)

Norart

Norart  (artikler / referanser) 
Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter. (Aug. '17)