Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

WorldCat Dissertations and Theses

  Bibliografisk database over alle doktoravhandlinger katalogisert av OCLC medlemsbibliotek frem til i dag, over 8,3 millioner registreringer (Des.'18)
 

NMH - Brage

NMH - Brage er Norges musikkhøgskoles åpne publiseringsarkiv, et system for nettbasert publisering, arkivering og tilgjengeliggjøring av elektroniske publikasjoner i forskjellige medieformater.   Hensikten med Musikkhøgskolens åpne arkiv er å gjøre det vitenskapelige og kunstneriske utviklingsarbeidet som foregår ved NMH mer synlig og bedre tilgjengelig for et større publikum. Inneholder ca 550 dokumenter pr. (Jun.'19)

EThOS – Electronic theses online service

Søk i mer enn 500.000 avhandlinger fra Storbritannia.  Ca 260.000 er tilgjengelig for nedlasting etter at du har registrert deg. Mange av de resterende kan også digitaliseres på etterspørsel. (Mai '19)

DDM - Doctoral Dissertations in Musicology

Internasjonal database med 16.400 referanser til musikkvitenskapelige doktoravhandlinger rapportert til American Musicological Society. Inneholder også referanser til doktoravhandlinger under arbeid. Referanser til RILM og Dissertation Express når disse er tilgjengelige. Ikke fulltekst. (Aug.'17)

Dissertation Express - ProQuest

Verdens mest omfattende samling av avhandlinger.  Primært en base for bestilling av avhandlinger for kjøp, men søk i basen er gratis.  Du kan søke etter avhandlinger på forfatternavn, tittel eller emne. (Aug. '17) 

NORA Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Daglig høsting av metadata fra alle norske vitenarkiver, også referanser til studentarbeider.  Lenke til fulltekst.   (Aug. '17)

Oria - NMH

Oria er en søkemotor / discoveryverktøy som lar deg søke i bibliotekets ressurser som; noter, bøker, musikk, video, artikler, tidsskrifter og elektroniske ressurser m.m. Du kan velge mellom fanene NMH-biblioteket eller Norske fagbibliotek.
- Med "NMH-biblioteket" søker du bare i bibliotekets egne ressurser, inklusive e-bøker og artikler i e-tidsskrift som biblioteket abonnerer på. 
- Med "Norske fagbibliotek" søker du i alle norske fag- og forskningsbibliotek som dekkes av Oria, inkludert NMH-biblioteket.
- Søkeresultatet kan avgrenses ved bruk av lenker til høyre for trefflisten. Velger du "Materiale fra bibliotekkatalogen" får du opp fysiske dokumenter i hyllene på NMH. (Aug. '19)

DART-Europe E-theses Portal

DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekorganisasjoner som har som formål å øke tilgjengeligheten av Europeiske forskningsavhandlinger. DART-Europe administrerer en database for elektronisk publiserte avhandlinger. Inneholder mer enn 7800 norske avh.  (Mai '19)