Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

Musikkpedagogiske avhandlinger i Norge

Listen over avhandlinger i musikkpedagogikk er, så langt mulig, en fullstendig oversikt over hovedoppgaver, masteroppgaver og magisteroppgaver ved universiteter og høgskoler i Norge til og med 2009.  (Jan '20)

Google Scholar

Googles søketjeneste for vitenskapelig litteratur (artikler, bøker, rapporter og avhandlinger).  Informasjonen hentes fra forlag, institusjoner, konferanser og Internett.  Google Scholar som tjeneste kan ikke erstatte  vitenskapelige referansedatabaser, men kan brukes i tillegg.  Samsøk i fagfellevurdert vitenskapelig litteratur, avhandlinger, bøker, sammendrag, artikler med mer. (Aug.'17) 

NORA Norwegian Open Research Archives

NORA - Norwegian Open Research Archives - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Daglig høsting av metadata fra alle norske vitenarkiver, også referanser til studentarbeider.  Lenke til fulltekst.   (Aug. '17)

PapersFirst

  Referanser til dokumenter fra kongresser, konferanser, symposier, møter med mer som mottas av the British Library. Dekker perioden fra 1993 til dags dato. Mer enn 6,5 millioner innførsler. (Jan.'13)

ProceedingsFirst

  Referanser til rapporter fra kongresser, konferanser, symposier, møter med mer mottatt av the British Library. Dekker perioden fra 1993 til dags dato. Mer enn 192.000 innførsler. (Aug.'17)

WorldCat (FirstSearch)

  Samkatalog for et stort antall bibliotek fra flere land, men med sterk overvekt av amerikanske bibliotek. Alle fag, alle typer materialer og alle språk. Verdens største bibliotekbase, nesten 450 millioner poster (Sept.'19)

Oria - NMH

Oria er en søkemotor / discoveryverktøy som lar deg søke i bibliotekets ressurser som; noter, bøker, musikk, video, artikler, tidsskrifter og elektroniske ressurser m.m. Du kan velge mellom fanene NMH-biblioteket eller Norske fagbibliotek.
- Med "NMH-biblioteket" søker du bare i bibliotekets egne ressurser, inklusive e-bøker og artikler i e-tidsskrift som biblioteket abonnerer på. 
- Med "Norske fagbibliotek" søker du i alle norske fag- og forskningsbibliotek som dekkes av Oria, inkludert NMH-biblioteket.
- Søkeresultatet kan avgrenses ved bruk av lenker til høyre for trefflisten. Velger du "Materiale fra bibliotekkatalogen" får du opp fysiske dokumenter i hyllene på NMH. (Aug. '19)

RILM Abstracts of Music Literature

Gir henvisninger til bøker, artikler, dissertaser etc. innen musikk og er uunnværlig for bl.a. forskere, studenter og bibliotekarer. De fleste aspekter innen musikk er dekket, og kun referanser til dokumenter med vitenskapelig tilsnitt er tatt med: artikler fra mer enn 10.000 tidsskrifter, bøker, bibliografier, kataloger, avhandlinger, festskrifter og mye mer. Basen inneholder ca 1 000 000 innførsler, derav ca 250 000 i fulltekst og dekker perioden fra den spede begynnelse tidlig på 1800 tallet til dags dato. Ca 50.000 nye innførsler blir lagt inn i basen hvert år. (Sept.'19)(les mer)