Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

NMH - Brage

NMH - Brage er Norges musikkhøgskoles åpne publiseringsarkiv, et system for nettbasert publisering, arkivering og tilgjengeliggjøring av elektroniske publikasjoner i forskjellige medieformater.   Hensikten med Musikkhøgskolens åpne arkiv er å gjøre det vitenskapelige og kunstneriske utviklingsarbeidet som foregår ved NMH mer synlig og bedre tilgjengelig for et større publikum. Inneholder ca 550 dokumenter pr. (Jun.'19)

Music Periodicals Database (ProQuest)

 (Levert av ProQuest. Tidligere navn: IIMP - International index of music periodicals). Artikler/referanser.  Indeksering og innholdsreferat for ca 600 musikktidsskrifter og av dem har NMH tilgang til ca 1/3 i fulltekst. Over 1,3 mill. artikkelreferanser. Oppdateres månedlig (Mai '19)

Google Scholar

Googles søketjeneste for vitenskapelig litteratur (artikler, bøker, rapporter og avhandlinger).  Informasjonen hentes fra forlag, institusjoner, konferanser og Internett.  Google Scholar som tjeneste kan ikke erstatte  vitenskapelige referansedatabaser, men kan brukes i tillegg.  Samsøk i fagfellevurdert vitenskapelig litteratur, avhandlinger, bøker, sammendrag, artikler med mer. (Aug.'17) 

JSTOR

Arkiv for tidsskrifter i fulltekst innen flere fagområder.  NMH abonnerer på Music Collection med rundt 100 titler.  Lenker til de enkelte tidsskriftene fra Tidsskriftlisten.  De aller nyeste årgangene er ikke tilgjengelige i fulltekst. (Sep.'16) 

MEDLINE

  Referanser til mer enn 20 millioner artikler i internasjonalt publiserte tidsskrifter. Dekker alle aspekter innen medisin og indekserer mer enn 5600 tidsskrifter. Dekker perioden fra 1950 og frem til i dag. Medline stiller sitt materiale til disposisjon for brukergrensesnittet PubMed (Okt. '16)

WorldCat (FirstSearch)

  Samkatalog for et stort antall bibliotek fra flere land, men med sterk overvekt av amerikanske bibliotek. Alle fag, alle typer materialer og alle språk. Verdens største bibliotekbase, nesten 450 millioner poster (Sept.'19)

Oria - NMH

Oria er en søkemotor / discoveryverktøy som lar deg søke i bibliotekets ressurser som; noter, bøker, musikk, video, artikler, tidsskrifter og elektroniske ressurser m.m. Du kan velge mellom fanene NMH-biblioteket eller Norske fagbibliotek.
- Med "NMH-biblioteket" søker du bare i bibliotekets egne ressurser, inklusive e-bøker og artikler i e-tidsskrift som biblioteket abonnerer på. 
- Med "Norske fagbibliotek" søker du i alle norske fag- og forskningsbibliotek som dekkes av Oria, inkludert NMH-biblioteket.
- Søkeresultatet kan avgrenses ved bruk av lenker til høyre for trefflisten. Velger du "Materiale fra bibliotekkatalogen" får du opp fysiske dokumenter i hyllene på NMH. (Aug. '19)

RILM Abstracts of Music Literature

Gir henvisninger til bøker, artikler, dissertaser etc. innen musikk og er uunnværlig for bl.a. forskere, studenter og bibliotekarer. De fleste aspekter innen musikk er dekket, og kun referanser til dokumenter med vitenskapelig tilsnitt er tatt med: artikler fra mer enn 10.000 tidsskrifter, bøker, bibliografier, kataloger, avhandlinger, festskrifter og mye mer. Basen inneholder ca 1 000 000 innførsler, derav ca 250 000 i fulltekst og dekker perioden fra den spede begynnelse tidlig på 1800 tallet til dags dato. Ca 50.000 nye innførsler blir lagt inn i basen hvert år. (Sept.'19)(les mer)

PubMed

PubMed er gratisversjonen av MEDLINE, og den får du tilgang til overalt med vanlig nettilgang.  Har mer enn 30 millioner referanser til artikler innenfor biomedisinsk litteratur. Tilgjengelig også via mobilapp. (Jan. '20)