Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

RoJaRo

Gir oversikt over artikler i mer enn 850 tidsskrift innen rock, jazz, roots fra 20 land. Nå over 2.5 millioner innførsler. Dekker all samtidsmusikk med unntak av klassisk musikk. (Aug.'17)