Databaser A-Å

Hengelås    indikerer at databasen er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen og hjemmefra med VPN-løsning.

Veiledning til å logge på hjemmefra.

IPA Source

IPA Source er den største databasen med fonetiske transkripsjoner og oversettelser av operaarier og klassiske sangtekster. Siden starten i 2003 er basen stadig utvidet og inneholder nå omkring 12.500 tekster hvorav nesten 2.000 operaarier. Også latinske tekster er inkludert. Man kan bl.a. søke på komponist, tekstforfatter og tittel. (Mai '19)