Faglitteratur og noter

Sentrale søkekilder for bøker, tidsskrifter, artikler, avhandlinger og noter. Mest for deg som skal skrive en oppgave eller avhandling

Husk å sjekke hva NMHs bibliotek har, før du begynner å søke i andre baser.

Hengelås alt  indikerer at databasen kun er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen.  Du som er ansatt eller student har også adgang til basene hjemmefra hvis du logger deg på Musikkhøgskolens nettverk.

Finn bøker og noter m.m.

Oria.no
Oria er en søkemotor som lar deg søke i mange av bibliotekets ressurser; bøker, noter, artikler, tidsskrifter og elektroniske ressurser m.m. Du kan velge om du søker i Mitt bibliotek (= NMHs bibliotek) eller Alle bibliotek (= de fleste fagbibliotek i Norge)

eBook Academic Collection  alt
En stor tverrfaglig samling med e-bøker, bl.a. innenfor områdene kunst (inkl. musikk), utdanning, språk, scenekunst, filosofi, litteratur, litterær kritikk, medisin, poesi, religion, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, teknologi og ingeniørfag, næringsliv og økonomi, andre fagområder. Med nesten 150 000 e-bøker inkluderer den titler fra ledende akademiske forlag.

WorldCat (FirstSearch)  alt
Verdens største bibliotekbase med 179 millioner referanser til bøker, tidsskrifter, noter etc.

Google Scholar  
Søk enkelt etter akademisk litteratur

*RILM Abstracts of Music Literature alt(noe bøker)
Gir henvisninger til bøker, artikler, dissertaser etc. innen musikk. Over 850.000 innførsler.

Masteroppgaver og doktoravhandlinger fra norske universiteter og høgskoler

Søk i Oria - Alle bibliotek og avgrens søket ved å velge Materialtype masteroppgaver eller doktoravhandlinger

NMH - Brage.  Musikkhøgskolens åpne publiseringsarkiv.  Inneholder blant annet avhandlinger og masteroppgaver. Les mer

Musikkpedagogiske avhandlinger i Norge. Oversikt over hovedoppgaver, masteroppgaver og magisteroppgaver ved universiteter og høgskoler i Norge, til og med 2009.

Oversikt over databaser for utenlandske avhandlinger

American Doctoral Dissertations. Tilgang via OpenDissertations.com 
Fritt tilgjengelig register til  172.000 avhandlinger. Inneholder bl.a. Doctoral Dissertations Accepted by American Universities 1933-1955, omfattende fortegnelse over 93,000 (doktor)avhandlinger.  Av det nyere innholdet er en del fritt tilgjengelig online. (Jan.'17)

DART-Europe E-theses Portal
DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekorganisasjoner som har som formål å øke tilgjengeligheten av Europeiske forskningsavhandlinger. DART-Europe administrerer en database for elektronisk publiserte avhandlinger. Inneholder over 605.000 OA forskningsoppgaver, der av over 4800 norske avh. (Aug.'15).

DDM - Doctoral Dissertations in Musicology
Over 16.400 referanser til musikkvitenskapelige doktoravhandlinger rapportert til American Musicological Society. Inneholder også doktoravhandlinger under arbeid. (Aug.'15)

EThOS – Electronic theses online service
Søk i over 400.000 avhandlinger fra Storbritannia.  Over 100.000 kan lastes ned gratis etter at du har registrert deg. (Aug.'15)

Open Access Theses and Dissertations
OATDs mål er å være det beste stedet for å finne masteroppgaver og doktoravhandlinger med åpen adgang utgitt verden rundt. Metadata (informasjon om avhandlingene) kommer fra mer enn 1000 forsknings- og undervisningsinstitusjoner.  Databasen inneholder nå nesten 2.9 millioner innførsler (Aug.'15)

UMI Dissertation Express (ProQuest)
Databasen er primært en base for bestilling av avhandlinger for kjøp. Men den gir deg også mulighet til å søke etter avhandlinger på forfatternavn eller tittel. Velg område i den første skjermen og deretter betalingsmåte ved eventuelt kjøp for å komme inn i basen. Søk i basen er gratis.

WorldCat Dissertations and Theses  alt
Bibliografisk database over alle avhandlinger katalogisert av OCLC medlemsbibliotek. Inneholder over 8 millioner registreringer (2012).

Finn tidsskriftartikler

ArticleFirst (artikler/referanser) *
Indekserer innholdsfortegnelser i 16.000 tidsskrifter.

Medline (artikler/referanser)alt  
Indekserer over 19.000 medisinske tidsskrifter.  Fyldige sammendrag.

ERIC (artikler/referanser) alt  
Tidsskriftartikler og rapporter innen pedagogikk og utdanning.

Artikler innen musikkemner

JSTOR (artikler/referanser) alt   
Arkiv for tidsskrifter i fulltekst innen flere fagområder.  NMH abonnerer på Music Collection, rundt 100 titler.  Lenker til de enkelte tidsskriftene fra Tidsskriftlisten.

*RILM Abstracts of Music Literature alt(artikler/referanser)
Gir henvisninger til bøker, artikler, dissertaser etc. innen musikk. Over 850.000 innførsler.

*Music Periodicals Database (før: IIMP - International Index of Music Periodicals) alt(artikler/referanser)  
Ca 425 indekserte musikktidsskrifter.  NMH har tilgang til ca 140 i fulltekst. Over 1,3 mill. artikkelreferanser.  (Aug. '16)

BMS-Online (referanser til artikler og bøker)  
Mer enn 330.000 innførsler innen musikk.  Bibliografiske data tilbake til 1950. Søkespråk er tysk og engelsk.

RoJaRo (register til artikler m.m)  
Gir oversikt over artikler i mer enn 350 tidsskrift innen rock, jazz, roots fra 20 land. Nå over 2,2 millioner innførsler. Dekker all samtidsmusikk med unntak av klassisk musikk.

Norske og nordiske artikler

Norart  (artikler / referanser) 
Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter.

ATEKST (Retriever) (artikler/referanser)  alt
Nærmere 300 millioner norske, søkbare avisartikler.

Tidsskrifter

Tidsskrifter ved NMH    
Viser hvilke tidsskrifter biblioteket eier, både papir og i elektronisk form.

Oppslagsverk og leksika innen musikk

Oxford Music Online alt   
Portal som gir adgang til de viktigste engelskspråklige musikkleksikonene / oppslagsverkene.
Avansert søk.   Felles søkeskjerm, men man kan velge et leksikon.
*Om Encyclopedia of Popular Music 
*Om Grove music online 
*Om Oxford Dictionary of music 
*Om Oxford Companion to Music   

Oxford History of Western Music alt   
Digital utgave av Richard Taruskins kritikerroste 6-bindsverk om vestlig klassisk musikk.

Music in Print alt  
Referanser til noter som er lagervare hos forlagene. Basen oppdateres månedlig.

Sist oppdatert: 5. september 2016