Kildekritikk, skrive og referere

For å mestre akademisk skriving er det blant annet viktig å finne den riktige faglitteraturen, sette seg inn i kildekritikk og kunne referere til kildene på riktig måte

Flere universitets- og høgskolebibliotek i Norge har laget gode nettsider med hjelp til nettopp det. Norges musikkhøgskole anbefaler nettstedene i listen nedenfor.


PhD on track
Nettstedet PhD on Track gir deg støtte til søk, sitering, referering, publisering, evaluering og ranking. Samarbeidsprosjekt mellom flere universitet i Norge.

Kildekompasset
Hvordan skal du henvise til kilder? Og hvilke kilder bør du bruke? Nettstedet kildekompasset.no lærer deg det du trenger å vite om referering. Nettside utarbeidet av universitetene i Agder og Stavanger og Høgskolen i Telemark. 

Søk og skriv - Hjelp til oppgaveskriving
Nettstedet er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen m.fl. står bak Søk & skriv, hvor dere bl.a. finner en egen del om Kildebruk og referanser.

Norsk APA referansestil
Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk. Manualen og tilsvarende EndNote-stilene vil bli oppdatert årlig. Redaksjonen for den norske APA-manualen består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT.

 

 

Sist oppdatert: 13. august 2019