Kildekritikk, skrive og referere

Nyttige nettsteder for kildekritikk og litteraturlister

Kildekritikk, skrive og referere


PhD on track
Samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo og Bergen og flere andre. Inneholder bl.a. en modul om effektive kartlegging av forskningslitteratur, valg av siteringer og referanseverktøy.

Kildekompasset
Nettside utarbeidet av universitetene i Agder og Stavanger og Høgskolen i Telemark. Inneholder informasjon om kildekritikk, bl.a. en quiz, referansestiler og lovgivning.

Søk og skriv
Universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen m.fl. har utarbeidet nettstedet Søk & skriv hvor dere bl.a. finner en egen del om Kildebruk og referanser.

Kildebruk og litteratursøk - humaniora
Universitetet i Stavanger har utarbeidet en nyttig og til dels interaktiv gjennomgang av kildekritikk og søking i databaser som er spesielt beregnet på humaniora.

 

 

 

Sist oppdatert: 17. august 2017