Kildekritikk, skrive og referere

Nyttige nettsteder for kildekritikk og litteraturlister

Kildekritikk, skrive og referere


PhD on track
Samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo og Bergen og flere andre. Inneholder bl.a. en modul om effektive kartlegging av forskningslitteratur, valg av siteringer og referanseverktøy.

Kildekompasset
Nettside utarbeidet av universitetene i Agder og Stavanger og Høgskolen i Telemark. Inneholder informasjon om kildekritikk, bl.a. en quiz, referansestiler og lovgivning.

Søk og skriv
Universitetsbibliotekene i Oslo og Bergen m.fl. har utarbeidet nettstedet Søk & skriv hvor dere bl.a. finner en egen del om Kildebruk og referanser.

Kildebruk og litteratursøk - humaniora
Universitetet i Stavanger har utarbeidet en nyttig og til dels interaktiv gjennomgang av kildekritikk og søking i databaser som er spesielt beregnet på humaniora.

Norsk APA referansestil
Norsk APA-manual er den nye standarden for APA-stilen i Norge og gir en oversikt over siteringsstilen APA i norsk språkform. Det er også utarbeidet EndNote-stiler i samsvar med den nye standarden, på både bokmål og nynorsk. Manualen og tilsvarende EndNote-stilene vil bli oppdatert årlig, med oppdateringsdato 1. juli. Redaksjonen for den norske manualen består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, VIKO, OsloMet og Høgskolen i Innlandet.

 

 

 

Sist oppdatert: 23. oktober 2018