Tidsskrifter - Alfabetisk liste

Biblioteket abonnerer både på trykte og elektroniske tidsskrifter

Trykte tidsskrifter: De nyeste heftene er oppstilt i biblioteket.  Eldre årganger oppbevares i magasin.  I listen kommer det frem hvilke årganger av tidsskriftet biblioteket har.
Elektroniske tidsskrifter: Listen viser tilgjengelige årganger fra diverse tidsskriftleverandører.  Proquest leverer Music Periodicals Database, og fra JSTOR abonnerer biblioteket på en musikkpakke.

Opphørt = tidsskriftet blir ikke utgitt lenger
Avsl. ab. = biblioteket kjøper ikke dette tidsskriftet lenger
Doaj = Directory of Open Access Journals

Adgangen til e-tidsskriftene er regulert ved hjelp av ip-adresser.
Hengelås alt  indikerer at tidsskriftet er tilgjengelig fra Musikkhøgskolen.  Du som er ansatt eller student har også adgang til tidsskriftene hjemmefra hvis du logger deg på Musikkhøgskolens nettverk.

Gå til ønsket tidsskrift:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø
 

19th-century music alt 
          fra 1979-1990, 2001- i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1977) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra 25(2001) - 35(2012)  i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 25(2001) -   i ucpress. - Elektronisk utgave

Acoustic guitar alt
          fra 1990/91 - i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 15(2005) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra  6(1996) - 27(2017)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Acta campanologica   
          fra 1975-1979 i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Acta Musicologica alt
          fra 3(1931) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år). Forts. av Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft
          fra 89(2017) - d.d. i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Action, criticism and theory for music education  
          fra 2002 - i ACT. - Elektronisk utgave. - Doaj

Advisory Council Bulletin (Music Teachers' National Association) alt 
          fra 1(1936) - 2(1937)  i   Jstor Music Collection. - Elektronisk utg. - Forts. som Bulletin of the Music Teachers National Association

African music alt
          fra 1(1954) - Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)

African Music Society Newsletter alt 
           fra 1(1952-1953)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utg. - Forts. som African Music

Das Akkordeon 
          fra 1987-  i Biblioteket. - Trykt utgave

Alternative press 
          1991-1992  i Biblioteket. - Avsl.ab.  

Ambis  
          fra 2007 - 2013  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt. - Fortsettelse av Musikkorpsavisa.

American choral review alt
          fra 38(1996) - 56(2014) i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 49(2007) -   i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

American harp journal alt 
          fra 25(2015/2016) nr.2 -   i Biblioteket. -  Trykt utgave
          fra 15(1995) - 2017   i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 21(2007) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave 

American musicalt 
          fra 15(1997) - 19(2001)  i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1(1983)-  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 3 år)

American music review alt
          fra 1(1971) - d.d.   i Proquest. - Elektronisk utgave

American music teacheralt 
          fra 1(1951) -    i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra 43(1994) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave 

The American organisalt
          fra 1990 -   i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 40(2006) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave 

American record guide alt 
          fra  58(1995) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave 

American recorder  alt
          fra 39(1998) - 58(2017) i Proquest. - Elektronisk utgave 
          fra 48(2007) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Americas : a hemispheric music journal alt
         fra 16(2006) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave. - Til 2019 under navnet American music research center journal

Amoroso   
          fra 1994-1997  i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  

Analyse musicale 
          fra  1(1985)-51(2004) i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt?

Annual review of jazz studies alt
          fra 1996-2009  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Anuario  alt  
         fra 1(1965) - 5(1969)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. -    Fortsetter som Anuario Interamericano...

Anuario Interamericano de investigacion musical  alt 
          fra 6(1970) - 11(1975)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. -   Fortsetter som Latin American music review

Anuario musical  alt
          fra 1(1946)-2000   Proquest. - Elektronisk utgave. Flere hull

Apollon  
          siste 3 år  i  Biblioteket. - Trykt utgave  
          fra 1994-   i Apollon. - Elektronisk utgave

Arabesk 
          fra 1997-2008 i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt. - Fortsetter som Musikk i skolen

Arbor : musikkterapitidsskrift  
          fra 1998  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt  

Archiv für Musikwissenschaft alt 
          fra 1(1918) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 2 år)
          fra  65(2008) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Ars lyrica alt
          fra 1(1980) - 14(2004)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Ars organi  
          fra 32(4) 1984-  i Biblioteket. - Trykt utgave

ARSC Journal alt
          fra 29(1998) - 47(2016)   i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 38(2007) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

Artes 
          fra 1985-2005   i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt 

Arts education policy review 
          fra 89(1988)-111(2010)   i Proquest. - Elektronisk utgave

Asian music alt 
          fra 1(1968) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 34(2002) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave 

Audio media  
          fra  65(1996)-94(1998) i Biblioteket - Trykt utgave. - Avsl. ab.

Australasian music research  alt
          fra 5(2000) - 8(2003)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Australian journal of music education alt  
          fra  2010 - 2016  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Australian journal of music therapy  alt
          fra  16(2005) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave 
          fra   1(1990) -  d.d.   i (AJMT). - Elektronisk utgave

 Bach alt
          fra  1(1970) - i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)

Ballade  
          fra  1(1977)-18(1994)  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsetter som Musikkmagasinet Ballade

Banjo newsletter alt
          fra  36(2008) - 41(2013)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Bass player alt 
          årg. 1995  i Biblioteket. -  Trykt utgave. - Avsl. ab.  
          fra  7(1996) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Bass world   
          fra  21(1996)-   i Biblioteket. - Trykt utgave

BBC music magazine  
          siste 10 årg. i Biblioteket. - Trykt utgave

Beat (Oslo) 
          fra  1992-1997  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt 

The Beat (Los Angeles) alt
          fra  16(1997) - 28(2009)  i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.
          fra  1(1982) -28(2009) i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Beethoven journal  alt
          fra  1(1986) -   i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Bibliotekforum  
          siste årg. i Biblioteket. - Trykt utgave 

Billboard alt 
          fra  108(1996) -   i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Black music research journal  alt
          fra  1(1980) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra  24(2004) -   i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Black perspective in music alt
          fra   1(1973) - 18(1990)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Opphørt

Blues & rhythm  
          fra  216(2007)-245(2009) i Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Blues access   
          fra  1992-1996 i Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Blå  
         fra  2002- mai/juni 2006  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Bok og bibliotek  
          siste årg.  i Biblioteket. - Trykt utgave 

Bouwsteenen alt
          fra 1(1869) - 3(1881)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave . - Forts. som Tijdschrift der Vereeniging...

Brass bulletin 
          fra  1974-2003 i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt  

Brio : journal of the United Kingdom branch of the International Association of music libraries, archives and documentation centres 
          fra  29(1992) - 47(2010)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

British journal of ethnomusicology alt 
          fra  1(1992) - 12(2003)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Ethnomusicology forum

British journal of music education alt 
          fra  1(1984)-   i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 18(2001) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)
          fra 1997-  i (Cambr. J.). - Elektronisk utgave

British journal of music therapy  
          fra  1(1987) -  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Mgl. 24(2010)
          siste 2 årg (rullerende)   i  (sage). - Elektronisk utgave

British postgraduate musicology hengelas 
          fra  1(1997) - 3(1999) i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra  4(2001) -   bpmonline. - Elektronisk utgave

Bulletin (Stockholm)  
          1996  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt 

Bulletin : dansk elektronmusik selskab 
          fra  1978-1981 i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt  

Bulletin de la Société française de musicologie hengelas
          fra 1(1917) - 2(1921)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Revue de musicologie

Bulletin of historical research in music education  
          fra  2(1982)-11(1990)  i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1(1981) - 20(1999)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. som Journal of Historical Research in Music Education

Bulletin of NAMT 
          fra  1961-1963  i Biblioteket. - Trykt utgave.  -  Opphørt    

Bulletin of the American Musicological Society hengelas   
          fra 1(1936) -13(1948)   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. -   Fortsetter som Journal of the American Musicological Society

Bulletin of the Council for Research in Music Education  
          fra  60(1979)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1(1963) -   d.d.  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Bulletin of the International Council for Traditional Music  alt
          fra  1998 -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Bulletin of the Music Teachers National Association alt 
          fra 3(1938) - 15(1950)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utg. - Forts. som American music teacher

Bulletin of the Society for American Music  alt
          fra  34(2008) -  i  Proquest.  - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Cadence magazine 
          fra  1984-1993, 2000-2001 i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab. 
          fra  38(2012) -  i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Cahiers de musiques traditionelles alt
          fra 1(1988) - 19(2006)  i   Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave.  -  Fortsetter som  Cahiers d'ethnomusicologie

Cahiers d'ethnomusicologie alt
          fra 2007-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3 år)

Cambridge opera journal alt 
          fra  1(1989) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra  13(2001) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave. (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Canadian composer   
          fra  1977-1991  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Canadian journal for traditional music 
          fra  1973-2002   icaap. - Elektronisk utgave

Canadian journal of music therapy alt 
          fra 2004 -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Canadian music educator  alt 
          fra 44(2002) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Canadian musician  alt
          fra 19(1997) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Canadian winds : the journal of the Canadian Band Association alt 
          fra  1(2002) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Cariso! alt 
          fra  2005 - 2006  i Proquest. - Elektronisk utgave

CBMR digest alt
          fra  18(2005) - 24(2011)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

CBMR digest (Online) alt 
          fra  25(2012) - 27(2014)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Choir & organ   
          fra  1(1993)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Choral director alt 
          fra  6(2009) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Choral journal alt 
          fra  20(1979)-32(1991)   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra   1(1959) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 2 år)
          fra    38(1998) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

The Clarinet  
          fra  9(1981)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Classical guitar  
          fra  1(1982)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Clavier   
          fra  20(1981)-47(2008)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Clavier companion   
          fra  1(2009)-  i Biblioteket. - Trykt utgave

College music symposium alt
          fra 1(1961) - 49/50(2009)  i  Jstor Music collection. - Elektronisk utgave 

Composer (London) 
          fra  1970-71, 1984-87   i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Computer music journal    
          fra  1(1977) - i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  1(1977) -   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig de siste 6 år)
          fra  23(1999) -  mpj. - Elektronisk utgave

Con takt og tone  
          fra  1980-1984  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt   

Contact : a journal of contemporary music  
          fra  15(1976)-34(1989)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt  

Context : a journal of music research alt 
          fra  2000 -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Contrechamps  
          fra  1(1983)-13(1991)  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.    

Contributions to music education alt 
          fra 1(1972) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig de siste 4 år)         
          fra  30(2003) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Critical studies in improvisation  
          fra  2004-   (criticalimprov). - Elektronisk utgave

Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas alt
          fra   7(2012) -   i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Current musicology alt
          fra  1(1965)-57(2014)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Da capo  
          fra 1(1971)-31(1979)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  

DAIBM-nyt  
          fra 17(1981)-53(1989)  i  Biblioteket. - Trykt utgave.  - Fortsetter som Mus'en

Dialogue in instrumental music education  
          fra 1991-1998  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Opphørt  

Diapason : Harmonie 
          siste 5 årg.  i  Biblioteket. - Trykt utgave    

Diapason alt
          fra 89(1998) - 98(2007) i  Proquest. - Elektronisk utgave

Dirty linen alt
          fra 1996-2010  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Diskussion Musikpädagogik  
          fra 9(2001)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

DMT. Dansk musik tidsskrift  
          fra 47(1972)-67(1993), 72(1997) - 84(2010)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt
          fra 1(1925)-82(2008) (seismograf/dmt). - Elektronisk utgave. - Forts. delvis som Seismograf

Double bassist 
          fra 15(2000)-43(2007)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  

The Double reed 
          fra 12(1989) -   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Down beat  
          fra 32(1965) -    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Drama (Oslo) 
          fra Siste 10 årg.    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Early keyboard journal
          fra 24(2006) - 29(2012)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Early music
          fra 1(1973)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  
          fra 1(1973) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 1996-     i  (Oxf.Academic). - Elektronisk utgave

Early music America
          fra 3(1998) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Early music history
          fra 1(1981) -   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 20(2001) - 35(2016)  i  Proquest. - Elektronisk utgave 

ECHO: a music-centered journal  
          fra 1999-  i  echo.ucla. - Elektronisk utgave

Eighteenth-century music
          fra 1(2004) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Eighteenth-century studies 
          fra 37(2004) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Eisler-Mitteilungen  
          fra 11(2004)-     i  Biblioteket. - Trykt utgave

Electronic musician  
          siste 3 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave  
          fra 18(2002) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Empirical musicology review   
          fra 9(2014) -  i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)
          fra 2006-  (emusicology. - Elektronisk utgave. - Doaj

English folk-dance society's journal   
          fra 1(1914-1915)   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. delvis som Journal of the English Folk Dance Society

Eno 
          fra 2011 - 2014    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

EQ 
          fra 15(2004) - 22(2011)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Ethnomusicology  
          fra 19(1975) -   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1953) - d.d.  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave
          fra 42(1998) - 47(2003)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Ethnomusicology forum
          fra 13(2004) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 8 år)

Fan (Oslo) 
          fra 3(2009)-25(2011)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Opphørt  

Fanfare
          siste 5 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 19(1995) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Feedback papers 
          fra 1(1971)-32(1983)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Filharmonien   
          fra 1988 - 1995  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -     Opphørt

Film history
          fra 1(1987) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Film score monthly
          fra 8(2003) - 10(2005)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Finnish journal of music education
          fra 14(2011)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Finnish music quarterly 
          fra 1985-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Flauto dolce
          fra 1(1971) - 19(1988)   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Recercare

Flute : the journal of the British Flute Society  
          fra 29(2010)-31(2012)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Forts. av Pan : the flute magazine. - Fortsetter som Pan

Flute talk  
         siste 10 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave

The flutist quarterly
          fra 28(2002) -    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 34(2008) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Folk music journa 
          fra 8(2001) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)
          fra 1(1965) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)

Folkemusikk   
          fra 69(2010)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Forts. av Spelemannsbladet

Fono forum    
          siste 10 årg. i   Biblioteket. - Trykt utgave

Fontes artis musicae  
          fra Siste 10 årg.    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 54(2007) -  i  Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)
          fra 1(1954) -  i Jstor Music Collection. Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 2 år)

Fotnoten(Stockholm)
          fra Siste 10 årg.-2012    i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsetter delvis som Uttryck
          fra 2002-2012    fotnoten. - Elektronisk utgave

Fracture  
          fra 10(1999)-14(2000)    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Front of house
          fra  12(2014) -  i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

fRoots
          fra 8(1987) -    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Gaffa : alt om musikk
          fra 2012-2015    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Galpin Society Journal
          fra 1(1948) - 24(1971)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.
          fra 1(1948) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 49(1996) -   i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

GEMA News  
          fra 2002-2006  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -     Opphørt   

General music today
          fra 15(2001) - 23(2010)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Gitarr och luta  
          fra 15(1982)-41(2008), 43(2010)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

Glasbeno-pedagoski zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani
          fra 15(2011) - 22(2015)   i Proquest. - Elektronisk utgave

Goldmine 
          fra 27(2001) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Gramophone  
          siste 3 årg. i   Biblioteket. - Trykt utgave 

Gravesaner Blätter  
          1(1955)-2/3(1956), 6(1956), 9(1957)-10(1958), 13(1959)-29(1966)   i Biblioteket. - Trykt utgave

Grieg amoroso 
          fra 1991-1994  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -     Opphørt    

Gränslöst  
          fra 1998-2000   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl. ab.  

Guitar player  
          fra 21(1987)-44(2010)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl. ab.   
          fra 27(1993) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Harmoni-nytt 
          fra 1(1981)-12(1994)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.   

Harp column
          fra 24(2015)-   i Biblioteket. - Trykt utgave

Harpa 
          fra 1992-2000  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.    

Haydn society of Great Britain
          fra 2011 - 2015 (34)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Hellenic journal of music, education & culture‎
          fra 1(2010) - 6(2015)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Historic Brass Society journal  
          fra 7(1995)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

The Horn call
          fra 10(1979)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave     
          fra 37(2007) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Hornposten  
          fra 15(1988)-36(1998), 61(2011)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave   

Hymn: a journal of congregational song 
          fra 58(2007) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Hymnologiske meddelelser
          fra 1993-1997  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.   

IAJRC journal 
          fra 35(2002) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

In theory only
          fra 13(1997) - 13(2007)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Indiana theory review
          fra 1(1977) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)

The Instrumentalist   
          siste 10 årg.   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Integral  
          fra  1(1987) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 3 år)

Inter-American music review
          fra 14(1994) - 18(2008)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Interface : journal of new music research  
          fra 6(1977)-22(1993)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsetter som Journal of new music reseaerch

International journal of community music 
          fra  8(2015) nr 1 -  i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  8(2015) nr 1 - i IngentaConnect. - Elektronisk utgave

International journal of music education (ISME)
          fra 1983-2001, 2005-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1999-d.d.  (sage). - Elektronisk utgave

International journal of research in choral singing
          fra 4(2012) - 5(2014)  i Proquest. - Elektronisk utgave

International musician  
          fra 101(2003) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

International piano  
          fra 2002-   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

International review of music aesthetics and sociology  
          årg. 1(1970) i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave.

International review of the aesthetics and sociology of music  
          fra 11(1980)-24(1993)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl. ab.   
          fra 2(1971)-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste år)

International society of bassists 
          fra 16(1989)-20(1996)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt 

Intersections
          fra 1(1980) - 35(2015)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

ISO journal 
          fra 1998-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

ISO yearbook  
          fra 1991-1995  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Opphørt   

ISO-information  
          fra 24(1984) - 32(1990)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Opphørt 

ITA journal  
          fra 26(1998)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 35(2007) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

ITEA journal  
          fra 29(2001)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave  

ITG journal 
          siste 10 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 
          fra  1(1955) -  i  Jstor Music Colletion. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 2 år)

Jahrbuch für Volksliedforschung
          fra 1928-1999 i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Lied und populäre Kultur

Janitsjar'n 
          fra 1979-1989   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Opphørt   

JAR : Journal for artistic research
          fra 1(2011) -  d.d.    i jar. - Elektronisk utgave

Jazz education journal
          fra 30(1998) - 40(2007)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Jazz journal   
          fra 26(1973)-30(1977)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt. - Fortsetter som Jazz journal international 

Jazz journal international 
          fra  30(1977)-33(1980), 45(1992)-62(2009)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt. - Fortsetter som Jazz journal : incorporating Jazz review

Jazz journal : incorporating Jazz review  
          fra 62(2009)-71(2018)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt   

Jazz research journal 
          fra 5(2011) -   i Biblioteket. -  Trykt utgave
          fra 4(2010) -   i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)
          fra 1(2007) -  i (equinoxpub). - Elektronisk utgave (med forløperen "The Source")

Jazz research news  
          fra 1(2000)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Jazz special 
          fra 1991-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1991-2005  (dvm). - Elektronisk utgave (Midlertidig utilgjengelig, mai 2017)

Jazz  times  
          fra 22(1992)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

JAZZed : practical ideas & techniques for jazz educators  
          fra 1(2006) -    i  Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

JAZZIZ
          fra 15(1998) -    i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Jazznytt  
          fra 1973-   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Jazzthetik  
          fra 11(1997)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Jefferson blues magazine  
          siste 3 årg. i   Biblioteket. - Trykt utgave 

Journal for artistic research   
          fra 2011-   (jar). - Elektronisk utgave

Journal of American culture 
          fra 19(1996) -   i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Journal of American folklore
          fra 112(1999)  -    i Proquest. - Elektronisk utgave  (Ikke tilgjengelig siste 3-4 år)

Journal of arts management, law, and society 
          fra 27(1997) - 40(2010)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of band research 
          fra 41(2005) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of film music
          fra 3(2010) - 6(2013)   i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of folklore research  
          fra 33(1996) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of hip hop studies
          fra 1(2014) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of historical research in music education
          fra 25(2004) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra  21(1999) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)

Journal of interdisciplinary music studies (JIMS)  
          fra 2007-  (musicstudies). - Elektronisk utgave. - Doaj

Journal of Jewish music and liturgy
          fra 26(2003/4) - 32(2014)    i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of music and meaning  
          fra 2003-   (musicandmeaning). - Elektronisk utgave. - Doaj

Journal of music teacher education
          fra 8(1999) - 16(2006)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of music teacher education (Online)
          fra 16(2007) - 19(2010)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of music, technology & education
          fra 7(2014)-    i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  7(2014)-   i (ingentaconnect). - Elektronisk utgave

Journal of music theory  
          fra 21(1977)-47(2003), 49(2005)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1957) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 6 år)
          fra 1999-   i (dukejournals). - Elektronisk utgave

Journal of music theory pedagogy  
          fra 10(1996) - 29(2015)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt. - Fortsetter som open access
          fra 1(1987) - i  (jmtp.appstate). -  Elektronisk utgave

Journal of music therapy  
          fra 1964-94,  44(2007)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 39(2002) - 52(2015   i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1996 -  i (Oxf.Academic). - Elektronisk utgave

Journal of musicological research  
          fra 3(1981)-17(1988)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl. ab. 

Journal of musicology   
          fra 7(1989)-14(1996)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl. ab.   
          fra 1(1982)  -   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)
          fra 21(2004) - 29(2012)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of new music research 
          fra 23(1994)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsettelse av Interface
          fra 1997-   t&f). - Elektronisk utgave

Journal of performing arts leadership in higher education
          fra 3(2012) - 5(2014)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of popular culture
          fra 29(1995) - 38(2005)   i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of popular music education 
          fra 3(2019) -     i Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 3(2019) -  i IngentaConnect. - Elektronisk utgave

Journal of renaissance and baroque music  
          fra 1946-47   i Jstor Music Colletion. - Elektronisk utgave. Forts. som Musica Disciplina

Journal of research in music education  
          fra 20(1972)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1953) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)
          fra 47(1999) - 58(2010)  i  Proquest. - Elektronisk utgave
          inneværende og forrige årgang i (sage). - Elektronisk utgave

Journal of research in singing   
          fra 1(1977)-15(1992)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt   

Journal of seventeenth-century music 
          fra 1995-2010   (jscm). - Elektronisk utgave. - Doaj

Journal of science and technology of the arts
          fra 1(2009) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of singing
          fra 52(1995)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 52(1995) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of technology in music learning 
          fra 1(2001)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Journal of the American Musical Instrument Society
          fra 22(1996) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of the American Musicological Society 
          fra 1(1948) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)
          fra 1(1948) - 65(2012)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of the Arnold Schoenberg institute   
          fra 1(1977)-12(1989)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt    

Journal of the English folk dance and song society
          fra 1(1932) - 9(1964)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Journal of the English folk dance society  
          fra 1927-1931  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Journal of the folk-song society
          fra 1(1899)-9(1931)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Journal of the Indian Musicological Society 
          fra 39(2008) - 41(2012)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of the International Double Reed Society  
          fra 12(1989)-26(1998)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.   

Journal of the International Folk Music Council 
          fra 1(1949) - 20(1968)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. som Yearbook of the International Folk Music Council 

Journal of the Royal Musical Association 
          fra 112(1986) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig de siste 6 år)

Journal of the Society for American music
          fra   1(2007) -   i Proquest. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 1 år)

Journal of the Society for Musicology in Ireland  
          fra 2005-  (jsmi). - Elektronisk utgave. - Doaj

Journal of the Viola da Gamba Society of America 
          fra 43(2006) - 48(2014)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Journal of voice
          fra 2(1988)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 10(1996) - 18(2004)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Juke blues 
          fra 1992-1996   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.  

Just jazz guitar
          fra 68(2011)-87(2016)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

Key notes   
          fra 1976-1989   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Keyboard
          fra 22(1996) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

Der Kirchenchor 
          fra 32(1972)-50(1990)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  

Klarinytt 
          fra 1984-2000   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  

Klassisk musikkmagasin  
          fra 2001-2016   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt 

Konsert-nytt 
          fra 1969-1987  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt   

Kontur  
          fra 1987-1993  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Korbladet  
          fra Siste 10 årg.   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Kultmag   
          fra 27(2007)-30(2008), 32(2010)-35(2013)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsettelse av Kulturliv. -  Opphørt

Kulturliv  
          fra 23(2001)-28(2006). - Trykt utgave. - Fortsetter som Kultmag 

Kulturnytt 
          fra 14(1992)-22(2000)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Fortsetter som Kulturliv   

Kulturtrøkk  
          fra 1997, nr.4-2006, 2008-1013   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt
          fra 2006-   Kulturskolerådet. - Elektronisk utgave

Kvinder i musik 
          fra 1992-2005     i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt?  

Kvinten 
          fra 9(1997)-19(2007)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt 

Latin American music review / Revista de música Latinoamericana
          fra 1(1980) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra 23(2002) - d.d. i  Proquest. - Elektronisk utgave

Lenox Avenue :  a journal of interarts inquiry
          fra 1(1995)-5(1999)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Opphørt

Leonardo music journal  
          fra 1(1991) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)

Libretto 
          fra  1994-1999   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Fortsetter som MusikBIB 

Lied und populäre Kultur / Song and popular culture
          fra 45(2000) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 5 år)
          fra 53(2008) - 59(2014)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Lira 
          fra 1997-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Listen to Norway  
          fra 1993-2000   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt   

Luthersk kirketidende
          fra 108(1973)-139(2004)  i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab. 

Medical problems of performing artists 

          fra  12(1997) -    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra  22(2007) - 27(2012)  i  Proquest. - Elektronisk utgave 
          fra 1986-   i  (mppa). - Elektronisk utgave

MEIEA journal  
          12(2012) - d.d. i Proquest. - Elektronisk utgave

Melos :  Vierteljahresschrift für zeitgenössische Musik 
          fra 1957-1973, 1984-1988  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab. 

Min Su Qu Yi - Journal of Chinese Ritual, Theatre and Folklore 
          fra 175(2012) - d.d. i Proquest. - Elektronisk utgave

Min-Ad : Israel studies in musicology online  
          fra 2002-  (min-ad). - Elektronisk utgave. - Doaj

Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft  
          fra 1(1928) -2(1930)   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. som Acta musicologica

Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung  
          fra 1991 -    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Mix  
          fra 26(2002) - d.d.   i Proquest. - Elektronisk utgave

Mixmag
          fra 1997-1999  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.   
          fra 224(2010) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

MM : musikermagasinet  
          fra 2008  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.  
          fra 1970-1989  (dvm). - Elektronisk utgave (Midlertidig utilgjengelig, mai 2017)

Modern drummer
          fra 7(1983) - 38(2014) (med noen hull)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl. ab.
          fra 24(2000) - d.d.   i Proquest. - Elektronisk utgave

Modspil
          fra 1979-1989   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.  

Mojo (London)   
          fra 2011-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

Mountain lake reader
          fra 2006-2009   i  Proquest. - Elektronisk utgave

MTNAe-journal
          fra 3(2011) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Mus'en  
          fra 1989-1994  i Biblioteket. - Trykt utgave. -  Fortsetter som Libretto

Music & computers
          fra 2(1996) - 4(1998)   i  Proquest. - Elektronisk utgave. - Opphørt

Music & letters  
          fra 41(1960) -    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1920) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 1996-dd    i (Oxf.Academic) - Elektronisk utgave

Music + practice
          fra 2013-    i  musicandpractice. - Elektronisk utgave

Music & politics  
          fra 2007-   (musicandpolitics). - Elektronisk utgave. - Doaj

Music analysis
          fra 1982-1986  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -     Avsl.ab.    
          fra 1(1982) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 6 år)

Music and medicine
          fra 3(2011)nr 2 - 5(2013)nr 4   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.
          fra 1(2009)-   i  iammonline.com. - Elektronisk utgave

Music and musicians
          fra   1960-1990   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.    

Music and the moving image  
          fra 1(2008) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)

Music clubs magazine
          fra 84(2005) - d.d.    i Proquest. - Elektronisk utgave

Music education research  
          fra 1999-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1999-  (t&f)

Music educators journal
          fra 1974-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 86(1999) - 96(2010)  i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 21(1934) -   i Jstor Musical Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra 1999-   i (sage). - Elektronisk utgave

Music in art  
          fra 23(1998) -   i Jstor Musical Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år). - Forts. av RIdIM/RCMI Newsletter

Music in education 
          fra 39(1975)-42(1978)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt   

Music in Sweden 
          fra 1979-1987   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Music journal 
          fra 1(1943) - 44(1987)   i  Proquest. - Elektronisk utgave. - Opphørt  

Music perception 
          fra 1984 -    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1(1983) - 30(2012)   i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra  1(1983) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra  2001 -      i  (ucpress). - Elektronisk utgave

Music performance research 
          fra 2007- 2015  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Music review  
          fra 21(1960)-48(1988)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl. ab.  

Music, sound and the moving image
          fra 1(2007) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Music supervisors journal  
          fra 2(1915) - 20 (1934)   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Music educators journal

Music theory online  
          fra 13(2007) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1993-   (mto). - Elektronisk utgave. - Doaj

Music theory spectrum
          fra 7(1985)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 1(1979) - i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)  
          fra 26(2004) - 34(2012)  i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1996-dd   i (Oxf.Academic) - Elektronisk utgave

Music therapy (AAMT)
          fra  1(1981)- 14(1996)  i Biblioteket. - Trykt utgave. - (Mgl. vol.2)

Music therapy : book of proceedings of the National Association for Music Therapy(NAMT)   
          fra 2(1952)-12(1962)   i Biblioteket. Trykt utgave  

Music therapy perspectives
          fra   1(1982)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 22(2004) - 34(2016)  i Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1996 - i (Oxf.Academic). - Elektronisk utgave

Music therapy today 
          fra  1(2000) -  (wfmt). - Elektronisk utgave

Music week
          fra 1997 - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Musica  
          fra 27(1973)-50(1996)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Musica disciplina  
          fra  2(1948)-  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år)

Musica Judaica 
         fra 1(1975)- 17(2003)   i   Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

La Musica : mensile di musica contemporanea 
          fra 1(1985)-2(1986)   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Musica, tecnologia 
          fra 3(2009) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Musical America
          fra  107(1987)-110(1990)   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 107(1988) - 112(1992)      i  Proquest. - Elektronisk utgave. - Opphørt     

Musical Denmark   
          fra 1989-2001   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Musical merchandise review  
          fra 168(2009) - d.d.   i Proquest. - Elektronisk utgave

Musical opinion
          fra 121(1998) - d.d.    i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Musical opinion supplement
          årg. 2002  i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Musical quarterly 
          fra 82(1996)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave          
          fra 1(1915) -  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 1999-    i   (Oxf.Academic). - Elektronisk utgave

Musical times
          fra  137(1996)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 45(1904) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra 141(2000) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Musical times and singing class circular
          fra 1(1844) - 44(1903)   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Musical times

Musician  
          fra 1986 - 1999   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.   

MUSICultures 
          fra 29(2002) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Musicworks  
          fra 2008-    i  Biblioteket. - Trykt utgave     

Die Musik (Berlin
          fra 1902-03, 1924-43  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musik (Oslo) 
          fra 1925    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musik (Stockholm)  
          fra 1994-1998    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.   

Musik & Bildung 
          fra 1970-1979, 1981-   i  Biblioteket. - Trykt utgave       

Musik & Kirche  
          fra 48(1978)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave    

Musik & forskning 
          fra 1975-2007   (dvm). - Elektronisk utgave (Midlertidig utilgjengelig, mai 2017)

Musik & terapi  
          fra 1982-2003   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphhørt

Musik und Kommunikation 
          fra 1(1978)-10(1984), 1987-1988   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.    

Musik und Medizin  
          fra 1975-1983   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Musik und Unterricht  
          fra 1(1990)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

MusikBIB  
          fra 2000   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musikbiblioteksnytt  
          fra 1981-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

Musikbibliothek Aktuell 
          fra 1(1974)-5(1978)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.    

Musikbladet 
          fra 1908-1921    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musikdramatik   
          fra 1985-2002    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.   

Musikbladet og sangerposten  
          fra 1922-1926   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt. - Fortsetter som Tonekunst

Musikforum  
          fra 1995-1998   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.    

Musikforschung
          fra 1(1948)-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 6 år)

Musikhögskolan live  
          siste årg.   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Musikk (MIC)  
          fra 1974   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musikkfokus 
          fra 11(1991)-16(1996)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt    

Musikk-kultur  
          fra 1997-     i  Biblioteket. - Trykt utgave  

Musikk i skolen   
          fra 2008-2010    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt. - Fortsettelse av Arabesk

Musikk og skole 
          fra 10(1965)-41(1996)    i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsetter som Arabesk

Musikkmagasinet Ballade 
          fra 19(1995)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt 

Musikkorpsavisa  
          fra 1995-2007   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Fortsetter som Ambis

Musikkpedagogen  
          siste 3 årg.   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Musikkpraksis  
          siste 5 årg. i   Biblioteket. - Trykt utgave

Musikrevy  
          fra   1956-1963, 1981-1994   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.    

Musikkterapi (Oslo)  
          fra  4(1978)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave  

MusikTexte : Zeitschrift für neue Musik  
          fra 1(1983)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Musiktherapeutische Umschau
          fra  2(1981) -   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra   2007 - (v&r). - Elektronisk utgave

Musique en jeu 
          fra 1977-1978    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab    

Musique et instruments 
          fra 63(1973)-66(1976)    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.    

Mute 
          fra 1(2002)-18(2006)    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.   

Musurgia
          fra 1994-  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 11 år)

Muzik 
          fra 57(2000)-99(2003)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab. 

Muzikologija
          fra 12(2012) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

NATS journal  
          fra 31(1974)-51(1995)   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Neue Musikzeitung 
          siste 5 årg.   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 7(1997)-    i   NMZ. - Elektronisk utgave

Neue Zeitschrift für Musik  
          fra 143(1982)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1991-  i  Jstor Musical Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de 3 siste år)

Neuland Jahrbuch  
          fra 2(1981)-5(1985)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.  

New sound : International journal of music  
          fra 43(2014) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

New Yorker 
          fra 74(1998) -  d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

New Zealand journal of music therapy
          fra 8(2010) - 12(2014)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Newsletter. African Music Society  
          fra 1(1948-1951)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som African Music Society Newsletter

Nineteenth-Century Music Review 
          fra 7(2010) -  d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

NME : New musical express
          fra   1989-1992   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.   
          fra   2012 - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

NMI bulletin 
          fra 1980-1997  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt  

NNMR-nytt 
          fra 1976-1979    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

NOMU-nytt 
          fra 1995-1996  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Nordic journal of music therapy  
          fra 1(1992)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave    
          fra  1997-  (t&f. - Elektronisk utgave

Nordic sounds 
          fra  1982-2006 i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt
          fra1982-2006   i  (dvm).  - Elektronisk utgave. - Opphørt (Midlertidig utilgjengelig, mai 2017)

Nordic studies in education 
          fra 30(2010)-37(2017)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt som trykt oppgave

Nordisk musik-revue  
          fra  1(1900)-6(1906)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Nordisk musik-tidende 
          fra1(1880)-10(1889)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt   

Nordisk musikkultur  
          fra2(1953)-9(1960)  i  Biblioteket. - Trykt utgave    

Nordisk saxofontidsskrift 
          1(2006) - 4(2007) i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt    

Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk 
          fra   60(1982)-81(2003)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.   

Norsk kirkemusikk  
          fra 10(1957)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Norsk musikerblad 
          fra  34(1945)-87(2000)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Norsk musikkanmeldertidsskrift 
          fra 1987-1988  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Norsk musikkliv 
          fra 8(1941) nr 11 - 18(1951) nr 5 (ufullstendig)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt 

Norsk musikktidsskrift  
          fra 1(1964)-31(1994)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Norsk pedagogisk tidsskrift  
          fra 94(2010)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Norsk skoleblad  
          1988   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Norsk tidsskrift for musikkforskning. NTM-Online
          fra 2012-    i journal.uia.no. - Elektronisk utgave

Norsk tonekuns
         1(1907)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Notes (The Music Library Association)
          fra  60(2004-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  1(1934)-   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 6 år)
          fra 2(1934) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Nuova rivista musicale italiana  
          fra  24(1985)-25(1986)   i Biblioteket. - Trykt utgave

Nutida musik 
          fra 1(1957/58) - 11(1967/68, med noen hull), 14(1970) -   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Ny illustrerad tidning 
          fra 29(1893)-31(1895)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

Nye musikken  
          fra 6(1997)-7(1998)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

Opera Canada  
          fra 34(1993) - 54(2013)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Opera journal
          fra 29(1996) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Opera news 
          fra  59(1995) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Opera now  
          fra 1991-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Opera synopsis
          2010 utg.   i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Opernwelt  
          siste 5 årg   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Opptakt  
          fra 1(1986)-5(1990)   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Opus 
          fra  35(2011)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Opus : fagblad for musikfolk  
          fra 1987-1991  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Ord och ton  
          fra 1975-1985  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt.- Forts. som STIM-nytt

Das Orchester 
          fra 1980-1982, 2010-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

The organ 
          fra 75(1996) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Organ : Journal für die Orgel 
          fra 1998-2006, 2008-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Organ atlas 
          fra 2004 - 2013   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Organised sound 
          fra 12(2007) -     i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 6(2001) -    i  Proquest. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 1 år)
          fra 1996-    i (Cambr.J.). - Elektronisk utgave

Organistbladet 
          fra 36(1970)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  2000-  (doks). - Elektronisk utgave

Orgelforum  
          fra 1(1979)-15)2003  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Orgelspeilet 
          fra  1(1990)-13(2002),  2008 -   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Orglet 
          fra 1971-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Orkesterforum 
          fra 1(1991)-20(2010)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

Orkesterjournalen - OJ
          fra  57(1989)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Pan : the flute magazine  
          fra 6(1988)-28(2009)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Utgitt under navnet Flute : the journal of the British Flute Society fra 29(2010)-31(2012).

Parergon 
          fra 1977- 2008  i  Biblioteket. - Trykt utgave. Opphørt 2010. - Fortsetter delvis i Lydskrift ?

Pastoral music  
          fra  27(2003) -  d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Pedagogen 
          fra 33(1985)-35(1987)  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Percussionist 
          fra 16(1978)-19(1982)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab

Percussive notes  
          fra 17(1979)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Perfect beat
          fra 12(2011) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave         

Performance practice review  
          fra 1(1988)-6(1993)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab
          fra 1(1988) - d.d.      i  Scholarship@Claremont. - Elektronisk utgave

Performing arts & entertainment in Canada 
          fra 30(1995) - 34(2002)  i  Proquest. - Elektronisk utgave. -  Opphørt

Periodica musica  
          fra 1(1983)-9(1991)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Perspectives of new music
          fra 11(1972)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  1(1962)- d.d. i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave
          fra  1(1962) - 40(2002)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Philomusica  
          fra  2001-   (philomusica). - Elektronisk utgave. - Doaj

Philosophy of music education newsletter  
          fra 1(1988)-4(1992)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Philosophy of music education review
          fra  9(2001)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  11(2003) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1993- d.d.   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Piano & keyboard
          fra 1975-2001  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.
          fra 1998 - 2000  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Piano today  
          fra 23(2003) - 29(2009)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Piano time  
          fra 1986-1987  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Plainsong and medieval music
          fra 10(2001) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 1 år)

PO-bladet 
          fra 1(2001)-3(2004)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.
          fra 2009- d.d.   PO-bladet. - Elektronisk utgave

Popular music
          fra  13(1994)-18(1999)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab.  
          fra 1981- i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de 6 siste år)
          fra 1(2001) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 1 år)

Popular music and society
          fra 20(1996) - 30(2007)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Popular musicology online  
          fra 2000-   (pmo). - Elektronisk utgave. - Doaj

Pro sound news
          fra 26(2004) - d.d.  i Proquest. - Elektronisk utgave

Problems in music pedagogy
          fra 13(2014) - d.d. i Proquest. - Elektronisk utgave

Proceedings of the Musical Association  
          fra 1874-1943  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. -  Fortsetter som Proceedings of the Royal...

Proceedings of the Royal Musical Association  
          fra 1944-1984  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. -  Fortsetter som Journal of the Royal...

Professional sound
          fra 7(1997) -  d.d. i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Projection, lights & staging news  
          fra 14(2014) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Psychology of music 
          fra 1(1973)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 24(1996) - 34(2006)  i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra 1999-d.d.  (sage). - Elektronisk utgave

Psychomusicology
          fra  1(1981)-   i   Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  18(2002) - d.d.  i  Proquest. - Online / elektronisk utgave

Puls
          fra 1994 - 1997  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Q : the ultimate rock'n'roll magazine 
          fra 1992 - 2010  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Qualitative inquiries in music therapy
          fra 1(2004) - d.d.    i   Proquest. - Elektronisk utgave

Quality in higher education
          fra 12(2006)-15(2009)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.

Recercare
          fra 1(1989)-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år). - Forts. av Flauto dolce

Record collector 
          fra 1992 -    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Recorded sound 
          fra 72(1978)-86(1984)  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Recorder magazine 
          fra 10(1990)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave

Remix  
          fra 4(2002) - 11(2009)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Research and issues in music education  
          fra 1(2003) - 11(2013)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Research studies in music education
          fra 30(2008)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1999 - d.d. (sage). - Elektronisk utgave

Resonans 
          fra 1995-2001   i  Biblioteket. - Trykt utgave. Opphørt

Revista de la lista electrónica europea de música en la educación  
          fra  1998-  (leeme). - Elektronisk utgave. - Doaj

Revista de Musicología  
          fra 1(1978)-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)

Revista electrónica complutense de investigación en educación musical  
          fra   1(2004) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave
          fra   2004-    (revistas). - Elektronisk utgave. - Doaj

Revista musical Chilena 
          fra  1996-   (revistamusicalchilena). - Elektronisk utgave. - Doaj

Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap  
          fra 1(1946)-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (Ikke tilgjengelig siste 6 år)

Revue de musicologie
          fra 1922-  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 4 år). - Forts av Bulletin de la Société française de musicologie

Revy Tidsskrift for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 
          Siste 3 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  2004-   Revy (før DF-Revy).- Elektronisk utgave

Ride ranke : musikk fra livets begynnelse
          fra 2012-  i Biblioteket. - Trykt utgave

RIdIM/RCMI Newsletter  
          fra 1(1975)-22(1997)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Fortsetter som Music in art

RIME. Research and issues in music education  
          fra  2003-   (rimeonline).- Elektronisk utgave. - Doaj

Ringve-nytt  
          fra 1988-1995  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Rivista italiana di musicologia
          fra 1(1966) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 3 år)
          fra 1(1966) - 46(2011)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

R.M.A. research chronicle  
          fra 1961-1976  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. som Royal Musical Association research chronicle

Rock & rap confidental
          fra 1995-2006  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Rock furore 
          fra 1988-1994  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl. ab.

Rolling stone
          fra   566(1989)-587(1990) i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab. 
          fra  1994 - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Royal Music Association research chronicle
          fra  1978-   i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 6 år)

Sacred music 
          fra 122(1995) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Il Saggiatore Musicale
          fra 1(1994) -     i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)
          fra   12(2005) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft
          fra 1(1899)-15(1914)  i Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave . - Fortsetter som Archiv für Musikwissenschaft

Samples : Notizen, Projekte und Kurzbeiträge zur Popularmusikforschung  
          fra 2002-  i   (samples). - Elektronisk utgave. - Doaj

Saxofon 
          1978    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.

Schola 
          fra 1(1993)-4(1996)  i  Biblioteket. - Trykt utgave

School band and orchestra
          fra  12(2009) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Seismograf/DMT
          fra 2011 - i  seismograf.org. - Elektronisk utgave. - Delvis fortsettelse av DMT

Signal to noise  
          fra 46(2007)-60(2011)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Sing out! The folk song magazine
          fra 40(1996) - 54(2011)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Skole : musik skole  
          fra 1(1974)-5(1979)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

Slagverknytt 
          fra 5(1985)-15(1995)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Social and economic studies
          årg. 2006  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Sondheim review  
          fra 8(2002) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Sonic 
          fra  2002--2017   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Sonorum speculum 
          fra 1973-1974  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Sound international 
          fra 1979-1981  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Sound & vision  
          fra 77(2012) - 79(2014)  i Proquest. - Elektronisk utgave

Sound on sound 
          Siste 3 årg. i  Biblioteket. - Trykt utgave

Sound post 
          fra 25(2008) - i  Proquest. - Elektronisk utgave

Soundboard  
          fra 1992 -  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Sounding brass and the conductor 
          fra 1(1972)-10(1981)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Soundtrack  
          fra 4(1985)-20(2001)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab. 

South central music bulletin  
          fra 2002 -   (scmb). - Elektronisk utgave. - Doaj

Spelemannsbladet  
          fra 25(1975)-68(2009)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Forts. som Folkemusikk

Spesialpedagogikk  
          Siste 5 årg.  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Spillopper  
          fra 1(1981)-8(1989)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Spin
          fra 27(2011) - 28(2012)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Stanza 
          fra 31(2007) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

STIM-nytt 
          fra 1(1986)-4(1989)  i  Biblioteket. - Trykt utgave.-  Forts. av Ord och ton

STM On-line 
          fra  1998 -  i  (stm). - Elektronisk utgave

The Strad  
          fra 88(1977)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

String research journal  
          fra 1(2010) - 5(2014)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Strings  
          fra 5(1990)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 13(1998) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Studi musicali
          fra 35(2006) - 38(2009)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Studia musicologica  
          fra 48(2007) -   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 47(2006) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Studia musicologica Academiae scientiarum Hungaricae
          fra 1(1961)-47(2006)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. som Studia musicologica

Studia musicologica Norvegica
          fra 1(1968) - 42(2016)  i Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt. - Forts. som
Studia musicologica Norvegica 
          43(2017) - d.d.  smn. - Elektronisk utgave. - Åpen tilgang

Studien zur Musikwissenschaft   
          fra 1(1913)-  i   Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 6 år)

Studies in popular culture  
          fra 1(1997)-   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig de siste 2 år)

Studio sound
          fra 1996-1999  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.

Studio sound and broadcast engineering 
          fra 20(1978)-33(1991) i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.

Svensk musiktidning  
          fra 1884, 1887, 1893/94 i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Svensk tidskrift för musikforskning  
          fra 1924-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  1967-2005  (stm). -  Elektronisk utgave 

Synopsis
          fra 4(1973)-33(2002)  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Teaching music 
          fra 1(1993)-16(2010)   i  Biblioteket. - Trykt utgave 
          fra 6(1999) - 17(2010)    i  Proquest. - Elektronisk utgave

Tempo (Oslo) 
          fra 1997-2003  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Tempo (London)
          fra 1970-71, 1979-  i  Biblioteket. - Trykt utgave.  
          fra 1(1939) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 6 år)
          fra 57(2003) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 1 år)
          fra 2003- d.d.  i  (Cambr.J). - Elektronisk utgave

Terpsichore  
          1(1990)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Theory and practice  
          fra 1(1971) -  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 4 år)

Tibia 
          fra 2(1977)-44(2019) i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Tidig musik 
          fra 1995-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Tidskrift för tidig musik  
          fra 6(1984)-16(1994)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt 

Tidskriften opera 
          fra 4(2002)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave 

Tidsskrift for Norsk psykologforening 
          fra 46(2006)-54(2017), 56(2019)-  i  Biblioteket. - Trykt utgave

Tidsskriftet FOU i praksis 
          fra 1(2007) - 9(2015)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt
          fra 10(2016) - portfolio.no. -  Elekstronisk utgave

Tijdschrift van de Koninklijke verenig. voor nederl. muziekgeschiedenis 
          fra  1995-   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 3 år)

Tijdschrift van de Vereniging voor nederlandse muziekgeschiedenis 
          fra 1960-1994  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave.

Tijdschrift der Vereeniging voor noord-nederlands muziekgeschiedenis
          fra 1882-1959  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Tonekunst  
          fra 1927-1937 i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

Tonfallet 
          fra  1985-1994  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Opphørt

TONO-nytt  
          fra 1(1992)-22(2013)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt  
          fra  2004 -  d.d.  i  TONO-nytt. - Elektronisk utgave

Tracker - journal of the organ historical society  
          fra 48(2004) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

TRANS : transcultural music review  
          fra 1995-  i   (trans). - Elektronisk utgave. - Doaj

Tribune de l'orgue - revue suisse romande  
          fra  62(2010) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Tritonus 
          fra 1(1990)    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Opphørt

TUBA journal 
          fra  1(1973) - 28(2001)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab.  

Twentieth century music
          fra 1(2004) -   i  Proquest. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 1 år)

Uncut  
          fra 180(2012) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Unge pædagoger 
          fra 1982-1997   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl. ab. 

Uniped 
          fra 1983-2012   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra  2011- d.d.  i  Uniped. - Elektronisk utgave

Update
          fra 1(1982)-9(1991)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. -    Avsl.ab. 
          fra 17(1998) - 28(2010)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Utne reader  
          fra 2001 - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Uttryck
          fra 2012-2014  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Delvis fortsettelse av Fotnoten. - Avsl.ab.

Vibe 
          fra 1997-2009    i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Avsl.ab.

Village voice
          fra 41(1996) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Viseforum  
          fra  4(1997)-13(2006) i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab.       

Viser : nyt nordisk musikblad : ny nordisk tidskrift för singer/songwriters
          fra 2013-     i Biblioteket. - Trykt utgave

Voices – the journal of New York folklore  
          fra 30(2004) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Voices: a world forum for music therapy 
          fra  2001-  i  (voices). - Elektronisk utgave. - Doaj

Waxpoetics 
          fra  2007- 2017  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Western folklore
          fra 54(1995) - d.d.   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Wire 
          fra 1982-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Women and music 
          fra 3(1999) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Woodwind : brass & percussion 
          fra 20(1981)-24(1985)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. -   Avsl.ab  

Woodwind world : brass & percussion 
          fra 17(1978)-18(1979)   i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

The Word 
          fra 2010 - 2012   i  Proquest. - Elektronisk utgave 

Word and music studies  
          fra 10(2008) - 12(2011)   i  Proquest. - Elektronisk utgave

Words & music
          fra 1(1994) - 21(2015)  i  Proquest. - Elektronisk utgave

World of music 
          fra 17(1975)-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
          fra 1(1957)- 53(2011), 1(2012)-   i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave

Üben und Musizieren 
          fra 1(1984)-    i  Biblioteket. - Trykt utgave

Yearbook for traditional music 
          fra 13(1981) -    i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave (ikke tilgjengelig siste 5 år)
          fra  33(2001) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave   

Yearbook of the International Folk Music Council 
          fra 1(1969)-12(1980)  i  Jstor Music Collection. - Elektronisk utgave. - Forts. av Journal of the International Folk Music Council

Zeitschrift für Volkskunde  
         fra 107(2011) - d.d.  i  Proquest. - Elektronisk utgave

Zeitschrift für Kritische Musikpädagogik  
          fra 2002-   i  (zfkm). - Elektronisk utgave. - Doaj 

Zeitschrift für Musiktheorie 
          fra 3(1972)-9(1978)  i  Biblioteket. - Trykt utgave. - Opphørt

Österreichischer Musikrat : bulletin  
          fra 1981-1988    i  Biblioteket. - Trykt utgave. -  Avsl.ab. 

Österreichische Musikzeitschrif
          fra  2007-   i  Biblioteket. - Trykt utgave
 
 Gå til toppen

Sist oppdatert: 1. august 2017