NMH-publikasjoner og FOU-innspillinger

Dette er en oversikt over serien NMH-publikasjoner og NMHs FoU-innspillinger. Listen er ordnet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Ved å klikke på tittelen får du en grundigere beskrivelse av publikasjonen eller innspillingen. En del av disse er også tilgjengelig i fulltekst i Musikkhøgskolens åpne arkiv, NMH - Brage, se lenke ved de aktuelle publikasjonene.

Bestille Bøker

Noen bøker kan bestilles, se bestillingsskjema her eller ved de aktuelle bøkene nedenfor. Senter for musikk og helse har eget bestillingsskjema for sine utgivelser her. De andre utgivelsene kan kjøpes ved å ta kontakt med Liv Thorvaldsen, tel. 23 36 70 00 (sentralbord). Porto kommer i tillegg til angitt pris. Ansatte ved NMH får 40 % rabatt på utgivelsene.

NMH-publikasjoner

2017

2017:1
Musikkterapi i praksis / Tom Næss og Even Ruud (red.). - Kr 250,
"Musikkterapi i praksis" på biblioteket  
Bestill "Musikkterapi i praksis" fra NMH  

2017:2
Determinants of motivation and self-regulation in aspiring musicians. The mental edge of musicianship / Johannes Lunde Hatfield. - Kr. 200,-
"Determinants of motivation..." på biblioteket  
"Determinants of motivation..." i fulltekst i NMH - Brage  

2017:3
Music of the margins. Radically idiomatic instrumental practice in solo guitar works by Richard Barrett, Brian Ferneyhough and Klaus K. Hübler / Anders Førisdal. - Kr. 200,-
"Music of the margins" på biblioteket  
"Music of the margins" i fulltekst i NMH - Brage  

2016

2016:6
Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie / Lise Lotte Ågedal. - Kr 200,- 
"Bedre uttale" på biblioteket  
"Bedre uttale" i fulltekst i NMH - Brage  

2016:5
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 17 / redaksjon: Lauri Väkevä,  Eva Georgii-Hemming, Sven-Erik Holgersen, Øivind Varkøy. - Kr 300,-
"Årbok 17" på biblioteket
Bestill "Årbok 17" fra NMH

2016:4
I transitt - mellom til og fra / Karette Stensæth, Viggo Krüger, Svein Fuglestad (red). (Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9). - Kr. 250,
"I transitt" på biblioteket
Bestill "I transitt" fra Senter for musikk og helse

2016:3
Øre for musikk. Om å undervise i hørelære / Redaktører: Hilde Synnøve Blix og Anne Katrine Bergby. - Kr 350,-
"Øre for musikk" på biblioteket 
Bestill "Øre for musikk" fra NMH 

2016:2
Thinking art. An interdisciplinary approach to applied aesthetics / Bjørn Kruse. - Kr 350,-
"Thinking art" på biblioteket  
Bestill "Thinking art" fra NMH 

2016:1
Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi / Njål Ølnes, gratis nedlastbar
"Frå små teikn til store former" på biblioteket
"Frå små teikn til store former" i fulltekst i NMH - Brage
 

2015

2015:10
Å lære sammen. Forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell hovedinstrumentundervisning / Ingrid Maria Hanken (red.). - Kr 100, -
"Å lære sammen" på biblioteket
"Å lære sammen" i fulltekst i NMH - Brage

Learning together. Trialling group tuition as a supplement to one-to-one principal instrument tuition / Ingrid maria Hanken (Ed.). - Kr 100, -
"Learning together (...)" på biblioteket
"Learning together (...)" i fulltekst i NMH - Brage  

2015:9
Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole / Anders Rønningen. - Kr 200,- 
"Det etniske steget" på biblioteket
"Det etniske steget" i fulltekst i NMH - Brage

2015:8
Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 16 / redaksjon Sven-Erik Holgersen; Eva Georgii-Hemming; Øivind Varkøy; Lauri Väkevä. - Kr 300,-
"Årbok 16" på biblioteket
Bestill "Årbok 16" fra NMH

2015:7
Strategies in jazz guitar improvisation / Stein Helge Solstad. - Kr 200, -
"Strategies in jazz guitar improvisation" på biblioteket
"Strategies in jazz guitar improvisation" i fulltekst i NMH - Brage

2015:6
Instrumental group tuition at conservatoire level / Bjørg Julsrud Bjøntegaard. - Kr 100,-  Tilgjengelig i fulltekst i
"Instrumental group tuition (...)" på biblioteket
"Instrumental group tuition (...)" i fulltekst i NMH - Brage 

2015:5
Undervisning i øving / Harald Jørgensen (red.). - Kr 100,-
"Undervisning i øving" på biblioteket
"Undervisning i øving" i fulltekst i NMH - Brage 

Teaching about practising / Harald Jørgensen (ed.). - Kr 100,- 
"Teaching about practising" på biblioteket
"Teaching about practising" i fulltekst i NMH - Brage 

2015:4
Fra musikkterapi til musikk og helse : artikler 1973-2014. - Bind 1 og bind 2 / Even Ruud. - Kr 300,- pr bind
Fra musikkterapi til musikk og helse : artikler 1973-2014. - Bind 1 på biblioteket
Fra musikkterapi til musikk og helse : artikler 1973-2014. - Bind 2 på biblioteket

2015:3
Alone together. Vocal ensemble practice seen through the lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart / Frank Havrøy. - Kr 200,- 
"Alone together" på biblioteket
"Alone together" i fulltekst i NMH - Brage

2015:2
"Fra hjertedypet stiger tonens strøm" : den unge Arne Nordheim / Harald Herresthal. - Kr. 350,-  
"Fra hjertedypet stiger tonens strøm" på biblioteket
Bestill "Fra hjertedypet stiger tonens strøm" fra NMH

2015:1
Contrabass Clarinet. Orchestral excerpts and a brief history / Rolf Borch (ed.). - Kr 250,-  
"Contrabass Clarinet" på biblioteket
Bestill "Contrabass Clarinet" fra NMH

2014

2014:11
Preparing generalist student teachers to teach music : a mixed-methods study of teacher educators and educational content in generalist teacher education music courses / Jon Helge Sætre. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2014:10
Negotiating musicianship : the constitution of student subjectivities in and through discursive practices of musicianship in "Musikklinja" / Live Weider Ellefsen. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2014:9
Den livsviktige musikken : en kvalitativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse / Hege Bjørnestøl Beckmann. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2014:8
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 15 / redaksjon: Sven-Erik Holgersen, Eva Georgii-Hemming, Siw Graabræk Nielsen, Lauri Väkevä. - Kr 300,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2014:7
Music, health, technology and design / Karette Stensæth (ed.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage. Bestill boka.

2014:6
Gruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå : et prosjekt med instrumentallærere og studenter ved Norges musikkhøgskole / Bjørg Julsrud Bjøntegaard. - Kr 100, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2014:5
Musikk etter 22. juli / redaktører: Jan Sverre Knudsen, Marie Strand Skånland, Gro Trondalen. - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2014:4
The polyphonic performer : a study of performance practice in music for solo cello by Morton Feldman, Helmut Lachenmann, Klaus K. Hübler and Simon Steen-Andersen / Tanja Orning. - Kr 200, - 

2014:3
Aural awareness in ensemble rehearsals : a qualitative case study of three undergraduate chamber music ensembles playing Western classical music / Aslaug Louise Slette. - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2014:2
Life and lullabies : exploring the basis of meaningfulness in parents' lullaby singing / Lisa Bonnár. - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2014:1
Vurdering i musikkfag : en deskriptiv, analytisk studie av musikklæreres vurderingspraksis i ungdomsskolen / John Vinge. -  Kr. 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013

2013:11
Hekta på musikk / Monika Overå ; forord av Gro Trondalen. - Kr. 100, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:10
Aural perspectives : on musical learning and practice in higher music education / edited by: Inger Elise Reitan, Anne Katrine Bergby, Victoria Cecilie Jakhelln, Gro Shetelig, Ingunn Fanavoll Øye. - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2013:9
Løft blikket - gjør en forskjell : erfaringer og ringvirkninger fra et musikkprosjekt i Libanon / Vegar R. Storsve, Brit Ågot Brøske Danielsen (red.). - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2013:8
Å øve på improvisasjon : ein kvalitatitv studie av øvepraksisar hos jazzstudentar, med fokus på utvikling av improvisasjonskompetanse / Guro Gravem Johansen. - Kr 200, -  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:7
Glimt av glede : musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst / Tone Sæther Kvamme. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:6
Learning across contexts : music performance students' construction of learning trajectories / Magnus Dahlberg. - Kr 200,-

2013:5
Musical life stories : narratives on health musicking (Centre for Music and Health Publication Series : 6) / edited by Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie Skånland and Gro Trondalen. - Kr 300,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:4
Musical leadership : the choral conductor as sensemaker and liberator / Dag Jansson. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:3
Kirkemusiker - kall og profesjon : om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser / Solveig Christensen. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:2
Musikalsk modernisering : Pauline Hall (1890-1969) som komponist, teatermenneske og Ny Musikk-leiar / Astrid Kvalbein. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2013:1
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 14 / redaktører: Sven-Erik Holgersen, Eva Georgii-Hemming, Siw Graabræk Nielsen, Lauri Väkevä. - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage   

2012

2012:8
Master classes, what do they offer? / Ingrid Maria Hanken and Marion Long. - Kr 50,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2012:7
Educating music teachers in the new millennium  / Brit Ågot Brøske Danielsen & Geir Johansen (eds.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2012:6
Oase : om kulturskoleutvikling og lokal forankring av den kulturelle skolesekken / Signe Kalsnes. - Kr 200,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2012:5
Gryende musikkliteracy : unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitiv teori om læring / Hilde Synnøve Blix. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH-Brage

2012:4
From Jamerson to Spenner : a survey of the melodic electric bass through performance practice / Per Elias Drabløs. - Kr 200,-

2012:3
Barn, musikk, helse / Gro Trondalen og Karette Stensæth (red.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2012:2
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 13 / Sven-Erik Holgersen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.), Lauri Väkevä (red.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2012:1
A technology of well-being : a qualitative study on the use of MP3 players as a medium for musical self-care / Marie Strand Skånland. - Utgått

2011

2011:4
Tredje time tirsdag: musikk : en pedagogisk-antropologisk studie av musikkaktivitet og sosial organisasjon i ungdomsskolen / Gro Anita Kamsvåg. - Kr 200,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2011:3
Musikk, helse, identitet . (Skriftserie fra Senter for musikk og helse : 4) / Lars Ole Bonde (red.), Karette Stensæth (red.). - Kr 200,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2011:2
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 12 / Sven-Erik Holgersen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.). - Kr 200,- . - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2011:1
"Fornøyelig Tiids-fordriv" : musikk i norske notebøker fra 1700-tallet: beskrivelse, diskusjon og musikalsk presentasjon i et oppføringspraktisk perspektiv / Hans Olav Gorset. - Kr 200,- Teksten er tilgjengelig i fulltekst i NMH -Brage

2010

2010:2
Musikk, helse, multifunksjonshemming. (Skriftserie fra Senter for musikk og helse : 3). - Karette Stensæth (red.), Anne Torø Eggen (red.), Rita Strand Frisk (red.). - Kr 100,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2010:1
Rom for romanser : om konsertdramaturgisk musikkformidling i romansekonserten / Kristin Kjølberg. - Kr 200,-   Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

NMH 2010
Johann Sebastian Bach: 6 suiter for cello solo (2 CD-er) / Aage Kvalbein. - Kr 150,-

2009

2009:8
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 11 / Frede V. Nielsen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.), Sven-Erik Holgersen (red.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2009:7
Å lære i kor : Belcanto som praksisfellesskap / Anne Haugland Balsnes. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2009:6
Elaborating nothing : John Cage's aesthetics of silence / Magnus Andersson. - Utgått

2009:5
Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge. (Skriftserie fra Senter for musikk og helse : 2) / Even Ruud (red.). - Kr 200,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2009:4
Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap / Torill Vist. - Kr 200,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2009:3
Hverdagsmusikk : en intervjuundersøkelse av ungdommer med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom / Mie Mohlin. - Utgått

2009:2
Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis : en casestudie / Catharina Christophersen. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2009:1
Spill og refleksjon : en studie av musikalsk interpretasjonsprosess av Harrison Birtwistles Deowa i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett / Gjertrud Pedersen. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2008

2008:6
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 10 / Frede V. Nielsen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.), Sven-Erik Holgersen (red.). - Kr 200,-

2008:5
De glemte konsertene : tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder / Ruth Solveig Steinsland. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2008:4
Orgelkomponisten Gustav Merkel : tolkningsaspekter i noen av hans verker / Halgeir Schiager. - Kr 400,-

2008:3
Perspektiver på musikk og helse : 30 år med norsk musikkterapi (Skriftserie fra Senter for musikk og helse) / Gro Trondalen (red.),  Even Ruud (red.). - Kr 350,-  Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2008:2
Det klassiske fonogram : avhandling for graden Ph.D. Norges musikkhøgskole / Tore Simonsen. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2008:1
Musical answerability : a theory on the relationship between music therapy improvisation and the phenomenon of action / Karette Stensæth. - Kontakt: karettes@sensewave.com. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2007

2007:3
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 9 / Frede V. Nielsen (red.), Sven-Erik Holgersen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.). - Kr 200,-

2007:2
Institusjonaliseringen av de rytmiske musikkutdanningene ved Høgskolen i Agder / Knut Tønsberg. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage 

2007:1
Studentevaluering av individuell hovedinstrumentundervisning : en case-studie av en høyere musikkutdanningsinstitusjon / Ingrid Maria Hanken. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2006

2006:5
Flerstemmige innspill 2006 : en artikkelsamling / Øyvind Varkøy (red.), Siw G. Nielsen (red.), Bjørg Bjøntegaard (red.). - Utgått

2006:4
Gehørtrening i praksis : hva sier fagplanen og hva opplever studentene? / Inger Elise Reitan. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2006:3
Musikk som dannende virkeligheter : musikalsk livserfaring i lys av dannelsesteori / Einar Rusten. - Utgått

2006:2
Etablering av en norsk klavertradisjon : interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op. 24, Geirr Tveitts Sonate nr 29 op. 129 og Fartein Valens Sonate nr 2 op. 38 / Einar Røttingen. - Kr 200,-

2006:1
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 8 / Frede V. Nielsen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.). - Utgått

2005 og tidligere

2005:2
Tempo fluctuations in the performance of Joseph Haydn´s keyboard sonata in F major, Hob. XVI:29 / Lars Haugbro. - Utgått. - Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2005:1
Flerstemmige innspill 2004-2005 : en artikkelsamling / Bjørg J. Bjøntegaard (red.), Ingrid Maria Hanken (red.), Elef Nesheim (red.). - Kr 200, -
 

2004:4
Lockwood's system : a theoretical and artistic study of Didier Lockwood's system for improvisation / Stig Roar Wigestrand. - Kr 200,-

2004:3
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 7 / Frede V. Nielsen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.). - Kr 180,-

2004:2
Klingende relasjoner : en musikkterapistudie av "signifikante øyeblikk" i musikalsk samspill med unge mennesker med anoreksi / Gro Trondalen. - Kr 400,- Tilgjengelig i fulltekst i NMH - Brage

2004:1
Instrumentalundervisning som kulturell praksis : en diskursorientert studie av hovedinstrument- undervisning i høyere musikkutdanning / Monika Nerland. - Kr 200,-
 

2003:3
Musikkfag, lærer og læreplan : en intervjuundersøkelse av læreres fagoppfatning i musikk og en ny læreplans påvirkning på denne / Geir Johansen. - Kr 200,-

2003:2
Flerstemmige innspill 2003: en artikkelsamling / Ingrid Maria Hanken (red.), Elef Nesheim (red.), Bjørg Bjøntegaard (red.). - Kr 150,-

2003:1
En luthersk graduale-håndskrift fra 1500-tallet : spor av Nidarostradisjon i Island / Arne J. Solhaug. - Kr 200,-
 

2002:5
Jeg bærer min hatt som jeg vil : Christian Sinding - en komponist og hans sanger / Per Vollestad. - Kr 200,-

2002:4
Kommentarer til en norsk klassisk diskografi / Tore Simonsen. - Kr 150,-

2002:3
Flerstemmige innspill 2002: en artikkelsamling / Elef Nesheim (red.), Ingrid Maria Hanken (red.), Bjørg Bjøntegaard (red.). - Kr 150,-

2002:2
Research in and for Higher Music Education : Festschrift for Harald Jørgensen / Ingrid Maria Hanken (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.), Monika Nerland (red.). - Kr 150,-

2002:1
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 6, 2002 / Frede V. Nielsen (red.), Siw Graabræk Nielsen (red.). - Kr 150,-

2001:4
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 5, 2001 / Frede V. Nielsen (red.), Harald Jørgensen (red.). - Kr 150,-

2001:3
Øving : 19 råd til sangere og instrumentalister / Harald Jørgensen. - Kr 50,-

2001:2
Musikk for alt (og alle) : om musikksyn i norsk grunnskole / Øyvind Varkøy. - Kr 150,-

2001:1
Modernismens døråpner i Norge : Finn Mortensens musikk sett i lys av etterkrigsmodernismen / Elef Nesheim. - Kr 150,-
 

2000:2
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 4,  2000 / Frede V. Nielsen (red.), Sture Brändström (red.), Harald Jørgensen (red.), Bengt Olsson (red.). - Kr 150,-

2000:1
Flerstemmige innspill 2000 : artikkelsamling / Idar Karevold (red.), Harald Jørgensen (red.), Ingrid Maria Hanken (red.), Elef Nesheim (red.). - Kr 150,-
 

1999:3
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 3, 1999 / Frede V. Nielsen (red.), Sture Brändström (red.), Harald Jørgensen (red.), Bengt Olsson (red.). - Kr 150,-

1999:2
Flerstemmige innspill 1999 : artikkelsamling / Elef Nesheim (red.), Bjørg Bjøntegaard (red.), Ingrid M. Hanken (red.), Idar Karevold (red.). - Kr 150,-

1999:1
Klaverutdanning og klaverundervisning / Bjørg Julsrud Bjøntegaard. - Kr 150,-
 

1998:6
Planlegges øving? / Harald Jørgensen. - Kr 150,-

1998:5
Proceedings of the conference on business and culture in Hamburg 1997 / Andreas Sønning (red.). - Kr 150,-

1998:4
Nordisk musikkpedagogisk forskning : årbok 1998 / Frede V. Nielsen (red.), Harald Jørgensen (red.), Bengt Olsson (red.). - Kr 150,-

1998:3
Selvregulering av læringsstrategier under øving / Siw G. Nielsen. - Kr 150,-

1998:2
Flerstemmige innspill : artikkelsamling : Norges musikkhøgskole - 25 år / Elef Nesheim (red.), Bjørg J.Bjøntegaard (red.), Ingrid Maria Hanken (red.), Idar Karevold (red.). - Kr 150,-

1998:1
Tid til øving? : del 2 : studentenes bruk av tid til øving ved Norges musikkhøgskole / Harald Jørgensen. - Kr 100,
 

1997:2
Nordisk Musikkpedagogisk forskning, Årbok 1997 / Harald Jørgensen (red.), Bengt Olsson (red.), Frede V. Nielsen (red.). - Utgått

1997:1
Does practice make perfect? : current theory and research on instrumental music practice / Harald Jørgensen (red.), Andreas C. Lehmann (red.). - Kr 100,- (kun kopi)
 

1996:3
Pedagogiske perspektiver på høyere musikkutdanning / Ingrid Maria Hanken (red.), Harald Jørgensen (red.). - Kr 100,-

1996:2
Tid til øving? : del 1 : studentenes bruk av tid til øving ved Norges musikkhøgskole / Harald Jørgensen. - Kr 100,-

1996:1
Musikkformidling i distrikts-Norge : en evaluering av regionale musikerordninger / Elef Nesheim. - Kr 100,-
 

1995:3
Grieg-jubileet 1993 : en evaluering / Harald Jørgensen, Monika Nerland og Jon Helge Sætre. - Kr 100,-

1995:2
Nordisk musikkpedagogisk  forskning / Harald Jørgensen (red.), Ingrid Maria Hanken (red.). - Utgått

1995:1
Den velutdannede kunstner / Knut Olseng. - Kr 75,-
 

1987:1
Konsertrepertoarene : musikklivets speil? / Nesheim, Elef. - Kr 40,-
 

1986:1
Kammermusikk i Skandinavia : rapport fra dansk-svensk-norsk kammermusikkseminar 24.-27. oktober 1985 / Bjerkestrand, Nils E. (red.). - Kr 30,-
 

1984:2
FOU-arbeid ved Norges musikkhøgskole : en oversikt over prosjekter 1983-1984. - Kr 15,-

1984:1
Den musikkutdannede i arbeid / Knut Olseng. - Kr 30,-
 

1983:1
Nyere nederlandsk musikk : et studiehefte / Elef Nesheim (red.). - Kr 20,-
 

1982:2
Musikkteorien i den høgre utdanningen av musikere : en samling forelesninger og foredrag / Einar Solbu (red.). - Utgått

1982:1
Livet etter Musikkhøgskolen / Knut Olseng. - Kr 30,-

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 14. august 2016