Litteratur og forskning

Stipendiat Laura Dobrowen om hvilke tjenester hun bruker for å finne forskningslitteratur på biblioteket.

Som fersk stipendiat i musikkpedagogikk har jeg det siste året arbeidet med å orientere meg i litteratur og forskning. Å sette seil på et slikt hav har vært, og er, en utrolig spennende reise med frisk bris rundt ørene! Helt uunnværlig for meg har kontakten med biblioteket på NMH vært, fra prosjektbeskrivelsens spede begynnelse til dags dato. Å kunne søke opp og finne det man trenger av både gammel og ny litteratur, og ikke minst få lånt inn dokumenter enkelt og raskt fra andre bibliotek, er til stor hjelp!

Via biblioteket har jeg også tilgang til ulike databaser, både på NMH-kontoret og hjemmefra. JStor og ERIC har jeg hatt god nytte av i søken etter musikkpedagogisk forskning, med rask og ikke minst gratis tilgang på forskningsartikler, rapporter og annet jeg måtte ønske. Som tilhenger av e-bøker liker jeg boksamlingen i eBook Academic Collection, som har et stort og variert utvalg av akademisk litteratur. Biblioteket har også databaser som Ordnett, en språk- og ordboktjeneste med flere språk. Den er nyttig for meg når jeg forbereder presentasjoner på engelsk eller skal oversette en tekst. (Laura Dobrowen)

Sist oppdatert: 23. januar 2017