Njål Ølnes - Ny stipendiatutstilling i biblioteket.

"Små teikn, store følgjer"  - om musikalsk kommunikasjon i eit improviserande jazzband. -  (Utstillingen er avsluttet feb. 2014)

altKorleis vert den musikalske informasjonen og dei musikalske intensjonane kommunisert innanfor i ei improviserande jazzgruppe?

Meir presist, i ei gruppe som skal skape musikalske strukturar og innhald gjennom frie improvisasjonar, i sanntid?

I eit samspel der ein som oftast er utan notar, dirigent eller ensembleleiar, til og med utan definerte låtar: korleis finn ein vegen fram, til kvarandre og til det ukjente i musikken? Korleis gir ein beskjed om kor hen ein har tenkt seg, musikalsk sett?

Dette er kjernen i stipendiatarbeidet til Njål Ølnes, so no er midt inne i sin 4-årige stipendiatperiode.

 

 

Sist oppdatert: 15. januar 2014