ORIA – nytt søkesystem på biblioteket

BIBSYS går over til søketjenesten ORIA i månedsskiftet mai/juni

Det blir utvidede søkemuligheter når BIBSYS rundt månedsskiftet mai/juni går over til søketjenesten ORIA. Den viktigste forskjellen er at dette er et såkalt discoveryverktøy. Det betyr at vi ikke lenger bare søker i våre fysiske samlinger, men også i fulltekst fra databaser/tidsskrifter vi abonnerer på og evt. gratis nettressurser. Gode tips til søking vil bli lagt ut på bibliotekets nettside samtidig med overgangen. OBS! Lydopptak og dvd-er søker du fortsatt etter i Mikromarc-katalogen.

Sist oppdatert: 26. mai 2015