Spennende stoff å finne i databaser

Stipendiat Henrik Holm får tak i sentral forskningslitteratur ved å søke i databaser som Norges musikkhøgskole abonnerer på.  Les hva han skriver om JSTOR og Naxos Video Library

alt

Tidlig i min forskning over dirigenten Wilhelm Furtwängler skjønte jeg at jeg måtte lese en artikkel av Jürgen Stenzl om interpretasjonshistorie: «In Search of Musical Interpretation». Først trodde jeg at jeg måtte bestille den og vente på den i flere uker. Men nei, i løpet av to minutter fant jeg den på en av NMHs databaser. Så raskt kan man få tak i sentral forskningslitteratur! Jeg er til dels uenig med artikkelen, men den er et godt grunnlag for videre diskusjoner. Den er et av de første forsøkene på å danne en typologi av interpretasjonsretninger i det forrige århundret. Provoserende forenklet, men uunnværlig for den som vil danne seg en egen mening om temaet. Noe av det viktigste jeg har funnet i Bibliotekets databaser er dog en film om hvordan det var å spille i Berliner Philharmoniker i nasjonalsosialismen. Videoen inneholder mange intervjuer med tidligere medlemmer. http://norgesmh.naxosvideolibrary.com/title/CM9113/ Filmen har gjort et sterkt inntrykk på meg og har satt sine spor i hvordan jeg tilnærmer meg problematikken rundt Furtwängler som sjefsdirigent for orkesteret i Hitler-tiden. Uten NMHs databaser hadde jeg aldri kommet over denne filmen.  (Henrik Holm)

Sist oppdatert: 27. april 2016