Utilgjengelig lydbase

LYD- og DVD-basen legges om til Oria og er midlertidig utilgjengelig for søk. Inntil lydbasen er søkbar i Oria, har bibliotekpersonalet kun tilgang til en enkel tekstfil-versjon av basen. Vi kan være behjelpelig med å søke fram CD-er selv om søkbarheten i denne tekstfilen er nokså begrenset. Spør oss gjerne i skranken, vi gjør det vi kan i denne situasjonen.

Som et bra supplement henviser vi til NAXOS og Naxos Jazz. Du finner mer informasjon om Naxos i Databser A-Å.

Når CD-er og DVD-er er på plass, vil alt fysisk bibliotekmateriale være søkbart et og samme sted, i Oria, som dere allerede kjenner som søkemotor for bøker, artikler og noter.

Vi beklager de ulemper dagens situasjon medfører for studenter og ansatte.  

Sist oppdatert: 14. august 2018