Om NMH-Brage vitenarkiv

NMH-Brage er NMHs åpne elektroniske vitenarkiv og inneholder vitenskapelige publikasjoner fra faglig ansatte, i tillegg til doktoravhandlinger, kunstneriske refleksjoner og masteroppgaver.

NMH-Brage er Norges musikkhøgskoles åpne publiseringsarkiv og er forankret i NMHs strategiske plan. NMH-Brage er et system for nettbasert publisering, arkivering og tilgjengeliggjøring av elektroniske publikasjoner i forskjellige medieformater. NMH skal utvikle dokumentasjonsformer og publiseringskanaler for på den måten å kunne formidle sin virksomhet til et bredt publikum nasjonalt og internasjonalt. Som et ledd i dette ønsker skolen å gjøre resultatene av NMHs samlede FoU-virksomhet tilgjengelig for brukere i samtid og framtid.  

Hensikten med Musikkhøgskolens åpne arkiv er å gjøre det vitenskapelige og kunstneriske utviklingsarbeidet som foregår ved NMH mer synlig og bedre tilgjengelig for et større publikum. NMH-Brage tilbyr en sikker, digital langtidslagring av dette materialet. Alt materiale i NMH-Brage blir søkbart gjennom generelle søketjenester som Google og Yahoo.

Hva publiseres i NMH-Brage?

NMH - Brage skal blant annet inneholde:

  • doktoravhandlinger
  • masteroppgaver
  • NMHs publikasjonsserier
  • vitenskapelige artikler
  • andre FoU-publikasjoner
  • sluttrapporter fra kunstneriske stipendiater

Mer om NMH-Brage

Om publisering i NMH-Brage

Avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via NMH-Brage (norsk)

Contract for publishing electronic documents in NMH-Brage (English)

Sist oppdatert: 28. august 2016