Kari Kvernberg Dajani

Position

University Lecturer

Department

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi

Contact

Email: kari.k.dajani@nmh.no